Kennisplatform voor Oost Nederland
Paul Bloem
Radmer Arbeidsadvies Arbeidsadvies

Medisch advies van bedrijfsarts straks leidend bij toets op re-integratie-inspanningen

Binnenkort gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om het advies van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij de toets van re-integratie-inspanningen.

Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij verzuim.
De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het re-integratieproces en geeft de werkgever aanbevelingen op het gebied van de belastbaarheid van de werknemer. Op basis van dit advies richten de werkgever en werknemer, vaak ondersteund door een arbeidsdeskundige, het re-integratietraject in.

Oordeel van UWV-verzekeringsarts nu nog leidend
Als een werknemer twee jaar ziek blijft, dan volgt in de regel een WIA-aanvraag.
Een verzekeringsarts van UWV toetst dan of de werkgever heeft voldaan aan de eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is de toets waarbij UWV, aan de hand van het re-integratieverslag, kijkt of een werkgever zich, met hulp van de bedrijfsarts, voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer. Wanneer de verzekeringsarts van mening is dat de bedrijfsarts de belastbaarheid niet goed heeft ingeschat, dan krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd. De werkgever wordt dan verplicht om het loon van de medewerker een jaar langer door te betalen.
Het wetsvoorstel moet de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratie-inspanningen kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie, voor een groot deel wegnemen.

Goede zaak dat er op gelijke wijze wordt gecommuniceerd door bedrijfsarts en verzekeringsarts
Per 2021 gaat de verzekeringsarts van UWV niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen. In plaats daarvan wordt door de arbeidsdeskundige van UWV getoetst of de werkgever en de werknemer de re-integratieverplichtingen hebben uitgevoerd die passen bij het advies van de bedrijfsarts. Oordeelt de arbeidsdeskundige positief, dan leidt de toets niet meer tot een loonsanctie. Ik vind het een goede zaak dat er op gelijke wijze wordt gecommuniceerd door bedrijfsarts en verzekeringsarts. Belangrijk is vooral dat de ‘taal’ waarin de belastbaarheid wordt verwoord gelijk is en begrijpelijk voor zowel de werkgever als werknemer. Dit voorkomt misvattingen. De arbeidsdeskundige kan vervolgens beoordelen en adviseren over de inzetbaarheid. Bijkomend en niet minder belangrijk is dat er nog gerichter kan worden gewerkt aan de arbeidstoekomst voor de werknemer met beperkingen.

Paul Bloem
Directeur Radmer Arbeidsadvies

Delen via

Zoeken naar: