Kennisplatform voor Oost Nederland
Paul Bloem
Radmer Arbeidsadvies Arbeidsadvies

Preventieve of vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige

Een langdurig zieke werknemer is voor alle betrokken partijen ingrijpend. Een snelle terugkeer op de werkvloer is wenselijk. Nog wenselijker zou zijn om verzuim in een eerder stadium te voorkomen. Daarbij spelen arbeidsdeskundigen een grote rol, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)*.

Onderzocht werd of de hypothese klopt dat preventieve of eerdere inzet van arbeidsdeskundigen leidt tot minder en korter verzuim, voorkoming van complexe situaties en afname van het aantal loonsancties.

Positieve effecten
Uit het onderzoek blijkt dat het vroegtijdig inzetten van een arbeidsdeskundige kan leiden tot een gemiddelde stijging in loonwaarde van bijna 32%. Activiteiten als een preventief arbeidsdeskundig spreekuur, preventief advies voor functiegroepen en een intensievere samenwerking met de bedrijfsarts kunnen hieraan bijdragen. Voorbeelden van mogelijke positieve effecten voor werkgevers zijn: minder conflicten, minder verzuim en lagere kosten voor vervanging. Ook het aanpassen van werkzaamheden en de inzet van passende interventies kunnen een rol spelen. Voor werknemers kan het leiden tot meer welzijn, het sneller kunnen accepteren van een noodzakelijke aanpassing van werkzaamheden en minder instroom in de WIA.

Meedenken over mogelijkheden
Mogelijkheden voor het vroegtijdig inzetten van de arbeidsdeskundige zijn er al wel, maar worden door de werkgever nog niet vaak ingezet. Vaak is dit een kwestie van te weinig kennis over hetgeen de inzet kan opleveren, de onduidelijke profilering van de arbeidsdeskundige en de hoeveelheid professionals die kunnen adviseren rondom re-integratie.

Als arbeidsadviesbureau zijn wij gespecialiseerd in de ondersteuning van werkgevers en werknemers. We zijn er niet alleen op het moment dat er al sprake is van uitval, maar denken ook mee over de mogelijkheden rondom een vroegtijdige of preventieve inzet van arbeidsdeskundigen om uitval te voorkomen.

Paul Bloem
Directeur Radmer Arbeidsadvies

*M. van Asselt & C. Relou. Preventieve en vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen – Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten.

Delen via

Zoeken naar: