Kennisplatform voor Oost Nederland

Drie innovaties beloond met prestigeprijs van €2.500

Geplaatst op 23 augustus 2016
Jans Kamphuis - paalzetter

De jury kende half augustus drie keer de prestigeprijs van €2.500 toe. De eerste ging naar de hydraulische paaltjesprikinstallatie van melkveehouder Jans Kamphuis in Vroomshoop. De 71-jarige is nog steeds volop betrokken bij het bedrijf met 280 melkkoeien op 130 hectare. Daar wordt volop geweid. Het is qua verkaveling een echt veenkoloniaal bedrijf. De percelen zijn tot 1.500 meter lang. De huiskavel is afgerasterd met houten palen en prikkeldraad. Aan de andere kant van de weg is het maailand dat vanaf de zomer ook in gebruik is als weidegrond. Daar willen ze snel kunnen werken, zonder permanente afrastering. “Ik heb de paaltjes jaren handmatig geplaatst”, licht Kamphuis toe. “Dan neem je er 20 op de schouder, kun je 200 meter doen en dan moet je weer terug. Dat vreet tijd. Ook heb je altijd net te weinig paaltjes bij je, de draad moet je ophalen en zo loop je anderhalf uur.”

Dat was hij zat. Uit ‘wat losse onderdelen en overtollige hydrauliek’ is de machine gebouwd. De tuinbouwtrekker sleept een wagentje met palen mee, er gaan zo’n 50 palen in een bak voorop het trekkertje. De veehouder pakt een paaltje uit de bak en stopt die in de installatie. Stoppen, hydrauliek inschakelen, de paal gaat in de grond, en dan verder naar de volgende paal. Direct wordt ook de draad gespannen. “Het is nu een half uur werk voor een perceel van 1.200 bij 160 meter.” Het oprollen van de draad gaat automatisch bij het verwijderen van de paaltjes.

Volgens de jury past deze innovatie prima bij de belangstelling die er op dit moment is om meer te gaan beweiden. Het maakt afwisselend beweiden en maaien op flexibele percelen makkelijk toepasbaar.

Ook €2.500 voor de dijkjesdrukker
De natte perioden deze zomer hebben maar weer eens duidelijk aangetoond dat een goede afwatering van het land noodzakelijk is voor een goede groei van de gewassen. Vooral in aardappelland dat op ruggen ligt, is het zijwaarts afvoeren van het overtollige water zwaar lichamelijk werk. Akkerbouwer Jan Brands in Den Andel bedacht een constructie waarbij dit volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd. Zijn constructie maakt het mogelijk dwars op de ruggen te greppelvrezen waarbij de gootjes ook open blijven. Zijn dijkjesdrukker verbetert daarmee de afvoer van overtollig water van een perceel aanzienlijk op een eenvoudige wijze, tegen lage kosten en zonder zware handarbeid. Het is daarbij zelfs een optie om reeds preventief de dwarsgeultjes aan te leggen, zodat hij altijd verzekerd is van een goede afwatering. De jury beloonde zijn dijkjesdrukker met een prestigeprijs van €2.500.

Automatische oversteekplaats voor koeien
Melkveehouder Gerald Scholten Linde in Rossum (Ov.) wilde weidegang voor zijn koeien in combinatie met de melkrobot mogelijk maken. Enkele percelen waren echter niet continu voor de koeien bereikbaar omdat deze aan de andere zijde van de weg liggen. Door het plaatsen van hekken die automatisch openen en sluiten kunnen zijn koeien de percelen nu 24 uur per dag beweiden. Fietsers en automobilisten die de weg gebruiken, kunnen door middel van een duidelijk zichtbare knop de hekken sluiten, waardoor de weg voor hen vrijkomt. Na enige tijd openen de hekken weer automatisch. Aan de veiligheid is veel aandacht besteed. Zo waarschuwt een knipperlicht de weggebruikers als de hekken de weg gaan versperren. Breed toepasbaar, helemaal uitgewerkt en veilig, daarom ook hiervoor een prestigeprijs van €2.500.

Publiek kiest de innovator van het jaar
In november start een publieksbeoordeling van de door de jury bekroonde inzendingen. Via internet kan iedereen zijn stem uitbrengen op de prijswinnaars van het afgelopen jaar, te weten de geurwerende kleding van Anne Groot Zevert, de semiautomatische robot voor het reinigen van krachtvoersilo’s van Joost Kruiger, de rekentool optimale mestaanwending van Geert Stevens, de paaltjesplaatser van Jans Kamphuis, de dijkjesdrukker van Jan Brands en de automatische koeienoversteekplaats van Gerard Scholten Linde. De winnaar krijgt de titel: ‘Agrarisch innovator van het jaar’, de prijs wordt uitgereikt op 15 december tijdens de Agri Innovak in Den Bosch.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: