Kennisplatform voor Oost Nederland

Farwick: Focus op klimaatadaptatie en verduurzaming openbare ruimte – Allround groenspecialist is van veel markten thuis 

Geplaatst op 4 januari 2024
Farwick: Focus op klimaatadaptatie en verduurzaming openbare ruimte. Allround groenspecialist is van veel markten thuis 

Tegengaan van hittestress. Bevorderen van de biodiversiteit. En het opslaan van meer CO2. Deze klimatologische uitdagingen bieden groenspecialist Farwick de kans om met een allround pakket van expertises de openbare en private ruimte te vergroenen. Op de kop af 125 jaar is deze koninklijke hofleverancier uitgegroeid van een boomkwekerij en bloemisterij naar een full-service groenvoorzieningsbedrijf. 

Een ding is niet veranderd; het is nog steeds een familiebedrijf. De vierde generatie in de persoon van Han Farwick staat nu aan het roer. Onder zijn leiding speelt de groenspecialist volop in op de maatschappelijke behoefte om private en openbare ruimtes in steden te vergroenen. Met daktuinen, groene schoolpleinen, natuurbaden, gevelbeplanting, maar denk ook aan het onderhoud en de aanleg van tuinen in de directe omgeving van bedrijven, kantoren, zorg- en onderwijsgebouwen en corporatiewoningen. “Wij bieden specialisaties die van particulier tot zakelijk afgestemd zijn op de wensen van onze klanten”, vertelt Han. “Die wensen vertalen wij naar de projectmatige inrichting, realisatie of onderhoud van groenvoorzieningen. Farwick denkt graag met de klanten mee en samen gaan we voor het beste resultaat.” 

Product-marktcombinaties 

In 125 jaar is er veel veranderd in de openbare en particuliere groenvoorziening, maar toch ook weer niet. De aanleg en onderhoud van groen in de openbare en private woon- en werkruimte is van alle tijden, maar de noodzaak is nog nooit zo hoog als nu. Allerlei klimaatgevaren liggen op de loer en zowel overheden als private partijen hebben de boodschap begrepen. Farwick heeft haar handen vol aan projecten voor woningcorporaties, bedrijven, gemeenten, project- en gebiedsontwikkelaars en ook particulieren. De groenspecialist, met haar hoofdkantoor in Enschede en een nevenvestiging in Almelo, is van veel markten thuis.  

“Toen ik in 2010 het stokje overnam van mijn vader hebben we een nieuwe koers uitgestippeld”, vertelt Han. “We namen afscheid van de tuinarchitectuur en hebben bepaalde product-marktcombinaties ontwikkeld. We onderverdelen de markt in wonen, werken, zorg, onderwijs en openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor projectontwikkelaars en bedrijven ontwerpen en engineeren we op dit moment veel daktuinen die overigens een enorme vlucht hebben genomen. Maar ook particulieren vormen nog steeds een belangrijke klantengroep; met ons specialisme ‘zwemvijvers en natuurbaden’ bieden we een heel mooi duurzaam alternatief voor traditionele chloorbaden. Bij de reguliere groenvoorzieningen zien wij ook de vraag ontstaan naar klimaatadaptieve oplossingen en meer biodiversiteit. Hier spelen wij op in met het aanplanten van meer inheemse planten en het bergen van regenwater in wadi’s.” 

Specialisten 

Ruim 10 jaar geleden pleitte Han bij zijn bestaande en potentiële klanten al voor meer vergroening, maar vond toen nog niet zo’n groot gehoor als nu. De hausse aan opdrachten en de maatschappelijk aandacht voor een gezonder en leefbaarder klimaat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Farwick. Elk marktsegment wordt bediend door specialisten die bij Farwick verder intern worden opgeleid. Het aantal vakmensen blijft helaas achter bij de gewenste personele behoefte, dus maakt Farwick ook gebruik van zij-instromers uit andere beroepen die zij zelf verder opleiden. “Ook wij hebben te maken met een groot tekort aan vakmensen. Daarom doen we ons best om een interessante werkgever te zijn. Dat zijn we, omdat we veel diverse werkzaamheden bieden voor een gevarieerde klantenkring. Mensen werken hier zoveel mogelijk in vaste teams met korte communicatielijnen en hebben veel verantwoordelijkheid. Werkplezier staat hier voorop in combinatie met het leveren van een hoge kwaliteit dat we onder meer uitdragen met onze keurmerken. Daarnaast werkt het personeel met hoogwaardige machines en gereedschap. We zetten volop in op elektrificatie van ons materieel. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook goed voor onze medewerkers en onze klanten. Minder overlast, minder trillingen en minder lawaai.” 

Gezien de klimatologische uitdagingen is er de komende jaren veel werk. De orderportefeuille van Farwick is dan ook goed gevuld. Als gevolg daarvan zijn er zowel vakmensen nodig voor ‘buiten’, als projectleiders en werkvoorbereiders voor ‘binnen’.  En ondanks dat Twentenaren opgegroeid zijn in landelijk gebied valt het Han op dat de animo voor het ‘groenvak’ in de Randstad groter is dan in het oosten des lands. Dat blijkt uit het aantal studenten aan de agrarische hogescholen en middelbare beroepsopleidingen. Daar ligt ook een opgave voor onszelf; “We moeten ons vak beter promoten en een beetje ‘sexy’ te maken voor de jonge generatie. Want veel mensen zijn verrast als ze zien of horen wat ons bedrijf realiseert; zo kunnen onze daktuinen uitgerust worden met regenwatermanagementsystemen die monitoren in hoeverre de daktuin de hoeveelheid regenwater kan bergen en afvoeren. En bij de bouw van natuurbaden komt ook veel techniek en bouwkundige kennis kijken.” 

Farwick geeft op regionale opleidingsinstituten zoals het Zone.college gastlessen en laten studenten hier stagelopen. Het bedrijf nodigt docenten uit om te laten zien hoe het in de praktijk eraan toegaat. Via de Greencademy worden zij-instromers geleerd wat het inhoudt om bij voorbeeld een daktuin of natuurbad aan te leggen. Overdag leren ze het vak in de praktijk en ’s avonds kunnen ze via e-learning de theorie onder de knie krijgen. “Ik merk dat zij-instromers die gebruik maken van deze leermethode enorm enthousiast worden over ons vakgebied en dat het veel breder en interessanter is dan ze op het eerste oog dachten”, besluit Han. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: