Kennisplatform voor Oost Nederland

Groot personeelstekort klimaatberoepen in Overijssel en Gelderland Noord

Geplaatst op 25 oktober 2022
Groot personeelstekort klimaatberoepen in Overijssel en Gelderland Noord

In september daalde het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord, net als voorgaande maanden. UWV, SBB en de SER brengen voor het eerst concreet in kaart welke werkzaamheden en beroepen nodig zijn om de klimaatdoelen op het gebied van energie te realiseren. Er is nu al een structureel personeelstekort voor dit soort beroepen. Verschillende initiatieven in de regio’s bieden mensen de kans het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren.

Opnieuw afname WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in september
Eind september 2022 verstrekte UWV 4.492 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,8% (-83 uitkeringen). Landelijk was er juist sprake van een zeer lichte toename van 0,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 1.919 uitkeringen (-29,9%). Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-26,9%).

In september verdere afname Twentse WW-uitkeringen
Eind september 2022 verstrekte UWV 5.129 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,8% (-39 uitkeringen). Landelijk was er juist sprake van een zeer lichte toename van 0,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 28,4%, oftewel 2.034 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-26,9%).

WW-uitkeringen in Regio Zwolle dalen verder in september
Eind september 2022 verstrekte UWV 4.257 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,8% (-33 uitkeringen). Landelijk was er juist sprake van een zeer lichte toename van 0,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 25,5%, oftewel 1.456 uitkeringen. Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-26,9%).

Oplopend tekort aan mensen die klimaatambities kunnen realiseren
Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. Daarom wordt volop ingezet op de opwekking van duurzame stroom met zonnepanelen en windturbines. Dit vraagt wat van ons energiesysteem, zoals het uitbreiden van kabels, leidingen en buizen die onze energie transporteren en opslaan. Tot nu was er alleen een globaal beeld welke vakmensen hiervoor nodig zijn. UWV, SBB en de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord brengen hier verandering in met de factsheet Klimaatbanen Energiesysteem. Deze factsheet geeft voor het eerst een overzicht om welke specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties ervoor nodig zijn. Hiermee kunnen branches duidelijker aangeven welke mensen ze nodig hebben en wat ze globaal moeten kennen en kunnen. Ook biedt het handvatten om mensen te adviseren en op te leiden die in een klimaatberoep willen werken.

Het aantal vacatures voor de relevante beroepen voor het Energiesysteem stijgt in het 2e kwartaal van 2022 tot ruim 3.000 in Overijssel en bijna 5.000 in Gelderland. Er is in beide provincies veel vraag naar technische vakmensen, zoals monteurs zonnepanelen, lassers, werkvoorbereiders, uitvoerders en tekenaars. Naast technici zijn bijvoorbeeld ICT’ers en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening nodig. Er is al een structureel personeelstekort voor deze beroepen, zelfs tijdens de coronacrisis. Naast de klimaatwerkzaamheden is er namelijk ook in het algemeen veel vraag naar mensen die dit werk uitvoeren.

Binnen deze beroepen zijn er dan ook veel mogelijkheden om het vak in de praktijk te leren, of werken en leren te combineren. In Twente is er bijvoorbeeld een opleidingstraject voor monteurs laagspanning. Dit traject is een samenwerking van A.Hak, GOA Infra Opleidingen, WIJ-Techniek (het opleidingsfonds voor de installatiebranche), Werkplein Twente en WerkgeversServicepunt Achterhoek. Kandidaten krijgen gedurende zestien weken basistrainingen om zelfstandig montagewerkzaamheden uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld aan verkeerslichten, openbare verlichting en distributienetten. Daarna komen ze in dienst bij A.Hak en kunnen eventueel na een half jaar verder doorleren.
Verder werken UWV, hogeschool Saxion en aangesloten werkgevers samen om werkvoorbereiders, BIM-modelleurs en calculators op te leiden. Tijdens dit traject behouden de deelnemers hun uitkering en worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Saxion verzorgt het onderwijs en de coaching van de deelnemers. De opleiding bestaat uit verschillende modules en duurt maximaal een jaar. Daarna krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst bij de werkgever voor minimaal zes maanden.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: