Kennisplatform voor Oost Nederland

InMotion drukt ziekteverzuim zo snel mogelijk de kop in

Geplaatst op 30 maart 2023
InMotion drukt ziekteverzuim zo snel mogelijk de kop in

Actuele cijfers van het CBS over ziekteverzuim bij Nederlandse werkgevers stemden niet zo vrolijk. In het derde kwartaal van vorig jaar steeg het verzuim naar 5 procent en dat was voor de laatste keer zo hoog als over dezelfde periode in 2000 en 2001. Maar er zijn gelukkig ook positieve geluiden! Want met haar concrete, snelle en voortvarende aanpak weet het Enschedese bureau InMotion het ziekteverzuim bij haar klanten gemiddeld onder de 3% te houden.

“Vanaf dag één dat de werknemer zich ziek meldt zitten we er in de positieve zin van het woord bovenop”, benadrukt casemanager Jasmijn Giesen van InMotion de kern in de succesvolle strategie van het Twentse bedrijf. Sinds 2019 specialiseert ze zich, naast andere arbeidsgerelateerde diensten, in verzuimmanagement en begeleiding.

InMotion voert een veel strakker verzuimbeleid dan de grotere arbodiensten. “Omdat we vanaf dag één van de ziekmelding in contact staan met de werknemer en werkgever weten we wat er aan de hand is en maken we een risico-inschatting”, legt Giesen uit. “Door deze inschatting kunnen we, als dat nodig mocht zijn, al binnen 48 uur een eigen bedrijfsarts inschakelen.  We horen van klanten, die eerder bij de grotere arbodiensten waren aangesloten, is dat deze na de ziekmelding veelal geen tot weinig actie ondernemen. Hierdoor komt het vaak voor dat de eerste actie c.q. contact pas ingezet wordt in week zes van het ziekteverzuim. Dan gaat de bedrijfsarts de probleemanalyse opstellen”, aldus Giesen.

Snel en adequaat ingrijpen

Volgens de casemanager, die alle klantcases bewaakt en monitort, is snel en adequaat ingrijpen noodzakelijk om langdurig en repeterend ziekteverzuim in te dammen. Daarvoor heeft InMotion negen medewerkers aan boord die diverse functies vervullen: van casemanager, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen tot en met jobcoaches en loopbaanbegeleiders. Giesen licht toe: “We werken met een geautomatiseerd verzuimsysteem dat in elke fase registreert welke acties zijn ondernomen. Daardoor hebben we zeer goed zicht op structureel verzuim en kunnen we snel en doelgericht anticiperen.”

Binnen de grenzen van de Wet Verbetering Poortwachter werkt InMotion systematisch aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Op de eerste dag van ziekmelding krijgt de werknemer al een telefoontje van het bedrijf om een eerste indicatie te krijgen wat er aan de hand is. Indien nodig wordt dan al een bedrijfsarts ingeschakeld. Deze arts zorgt eventueel voor een doorverwijzing naar de eerstelijns zorg of als het om psychische klachten gaat een psychosociale hulpverlener. “Conform de Wet Verbetering Poortwachter stelt de bedrijfsarts zes weken na de ziektemelding de probleemanalyse op in overleg met de werknemer in kwestie. Maar in die tussentijd is in elk geval al de eerste terreinwinst geboekt. Vooral in het korte ziekteverzuim scoren we goed en weten we het verzuim aantoonbaar terug te dringen”, besluit Jasmijn Giesen.

Menselijke maat

Giesen benadrukt dat de menselijke maat altijd centraal staat in het contact met de werknemer en werkgever. “Ons contact met beide partijen is nauw. Dat is niet bedoeld om de zieke werknemer op te jagen, maar we denken mee hoe we het herstel kunnen bevorderen om hem of haar weer (gedeeltelijk) terug te brengen in het arbeidsproces.  We geven de aandacht die de werknemer verdient.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: