Kennisplatform voor Oost Nederland

Tekort aan arbeidskrachten belemmert ontwikkeling Overijssels bedrijfsleven

Geplaatst op 18 november 2021
Internationale Vrouwendag: aantal zakenvrouwen groeit gestaag

De stemming onder het Nederlands bedrijfsleven is in tien van de twaalf provincies verbeterd. Ook Overijsselse ondernemers zijn vrij positief over het economische klimaat. Vooral over de ontwikkeling van de omzet en de buitenlandse omzet zijn ondernemers positiever dan in het derde kwartaal. Dit melden KVK en CBS op basis van de regionale cijfers uit de zojuist verschenen Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn in oktober 2021 verzameld. 

KVK informeert je op deze wijze over de provinciale stand van zaken, aangevuld met grafieken.  

Overijssels bedrijfsleven vrij positief over economisch klimaat

Met een saldo (het verschil tussen het percentage optimisten en het percentage pessimisten per onderwerp in de provincie) van 15,8 procent zijn ondernemers in Utrecht en Noord Brabant het meest positief over het economisch klimaat, gevolgd door Noord-Holland en Flevoland. Ondernemers uit Overijssel scoren een saldo van 10,5 procent. Het minst positief zijn de ondernemers in Gelderland (per saldo 3,1 procent), gevolgd door Drenthe (per saldo 6,2 procent). Het saldo voor heel Nederland komt uit op 11,4 procent. 

Omzetverwachtingen in Overijssel gemiddeld positief

In Utrecht en Noord-Brabant zijn ondernemers het meest positief gestemd over de verwachte omzet in het vierde kwartaal. Per saldo verwacht respectievelijk 30,0 en 28,0 procent van de ondernemers in deze provincies dat de omzet in het lopende kwartaal groter zal zijn dan in het derde kwartaal, voor Overijssel is dat 24,4 procent. In Zeeland zijn ondernemers met een saldo van 13,3 procent het minst positief gestemd over hun omzetverwachtingen. Landelijk verwacht per saldo 25,2 procent van de ondernemers een omzetstijging. 

Tekort aan arbeidskrachten in Overijssel fors

Van alle ondernemers heeft 30,4 procent nu te maken met een personeelstekort. Voor Overijssel is dit zelfs 32,1 procent. Het tekort aan personeel belemmert de ontwikkeling van bedrijven in alle sectoren. Het probleem is het meest nijpend in de sector verhuur en overige zakelijke diensten. Meer dan de helft (53 procent) van alle bedrijven heeft hier te kampen met een personeelstekort. KVK adviseur Yvonne Nikkelen over hoe ondernemers hiermee om kunnen gaan: “Laat bijvoorbeeld zowel online als offline aan de buitenwereld zien waarom werken in jouw zaak zo leuk is. Maak van je medewerkers ambassadeurs en vraag hen of ze hieraan willen meewerken, door hun verhaal te delen. Roep medewerkers ook op om actief mee te zoeken naar nieuwe medewerkers. Denk bij het zoeken naar nieuwe medewerkers ook aan zij-instromers, statushouders en iets oudere medewerkers. Er zijn speciale subsidies voor het bijscholen van deze medewerkers. Werk hiervoor samen met collega-bedrijven, scholen, het UWV en gemeentes.” 

Andere belemmeringen

Ondanks de krapte verwacht per saldo ruim een vijfde van alle bedrijven (21,5 procent) in het vierde kwartaal het personeelsbestand uit te breiden, in Overijssel is dat 19,4 procent. Andere belemmeringen die de ontwikkeling van bedrijven in Overijssel in de weg staan, zijn het gebrek aan productiemiddelen, materiaal en ruimte (16,9 procent, landelijk is dat 13,7 procent). 

Ondernemers uit Overijssel redelijk positief over exporteren

In Overijssel verwacht per saldo 17,4 procent van de ondernemers meer te exporteren in het vierde kwartaal van 2021. Alleen in Limburg (19 procent) en in Noord-Brabant (17,9) zijn ze positiever. Groningen is de grote achterblijver met per saldo slechts 3,5 procent. Gemiddeld verwacht per saldo bijna 14 procent van de ondernemers in Nederland een toename van de export in het vierde kwartaal van 2021.  

Positief over investeren

Per saldo verwachten nu meer ondernemers in het komende jaar meer te investeren dan in het lopende jaar. De saldi zijn in alle provincies positief. In Overijssel en Friesland is de stemming hierover het meest positief: per saldo 12,7 procent. In Utrecht, Zeeland en Drenthe zijn de ondernemers per saldo het minst positief. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: