Kennisplatform voor Oost Nederland

Kwaliteitsverslag 2022 | Kwaliteit en groei gaan samen

Geplaatst op 9 mei 2023
Kwaliteitsverslag 2022 | Kwaliteit en groei gaan samen

Onder de titel Kwaliteit en groei gaan samen presenteert accountancy- en adviesorganisatie de Jong & Laan haar 7e kwaliteitsverslag. Bij de Jong & Laan stond het jaar 2022 in het teken van het verduurzamen van haar toekomst. Er werd intern hard gewerkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De organisatie introduceerde een nieuw klantsysteem om haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook ging er veel aandacht uit naar de ontwikkeling van haar mensgerichte cultuur. Extern lag de focus op groei. De Jong & Laan lanceerde een nieuwe merkuitstraling. Dit realiseerde de organisatie zowel voor het corporate- als het werkgeversmerk. Tot slot was 2022 het jaar waarin er een innovatieve participatie tot stand kwam.

Werken aan een duurzame toekomst doe je als organisatie niet alleen. “Wij gaan structureel met onze klanten in gesprek over onze dienstverlening. Deze gesprekken geven ons inzicht in de waardering van onze dienstverlening, maar laten ook zien dat bedrijven ons zien als een verlengstuk van hun eigen organisatie. We zijn die betrokken en vooruitstrevende partner die met organisaties meedenkt. Deze feedback van onze klanten hebben we daarom prominent laten terugkomen in onze nieuwe merkuitstraling Samen Gaan! aldus directeur Marco Lokhorst.” En dat Samen Gaan! komt ook terug in de nieuwe organisatieopbouw. De Jong & Laan wil groeien met de inzet van een buy en build strategie en zette in september van het afgelopen jaar een vooruitstrevende stap door een participatie met Waterland aan te gaan. Door gezamenlijk op te trekken gaan we grote stappen zetten.

Kwaliteit & Leren

De Jong & Laan is het afgelopen jaar niet alleen in omzet en omvang van het aantal klanten en collega’s gegroeid, maar ook op het gebied van kwaliteit zijn er mooie ontwikkelingen geweest. Verdieping van haar dienstverlening door toevoeging van strategisch advies, het afsluiten van een convenant Horizontaal Toezicht, het introduceren van een nieuw klantsysteem en het nog nadrukkelijker oog hebben voor informatiebeveiliging en het verkrijgen van het bijbehorende ISO 27001 certificaat. Naast de focus op nog meer kwaliteit in het werk vond in 2022 voor de derde keer het SRA-cultuuronderzoek plaats. Een belangrijke uitkomst uit dit onderzoek was de positieve ontwikkeling op mensgerichtheid binnen de Jong & Laan. Een onderwerp waar directeur Roland Ogink zich binnen de accountancysector hard voor maakt. “Kwaliteit en cultuur staan voorop bij de stappen die wij blijven zetten en geïnteresseerden houden wij graag op de hoogte van ons alternatief op het partnermodel. Private equity laat ons groeien zonder concessies te doen aan kwaliteit!”.

Mensen & Middelen

In een jaar met veel veranderingen zijn de uitkomsten van een medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO) best spannend. Toch bleek de impact niet van invloed op de tevredenheid van de medewerkers. De Jong & Laan scoort als werkgever een eNPS van 37% en het medewerkerstevredenheidspercentage van 91% ligt ook dit jaar weer ver boven het gemiddelde in de branche. Om zich als werkgever nog meer onderscheidend op de kaart te zetten kreeg het werkgeversmerk een nieuwe uitstraling. “Op een kleurrijke manier is het werkgeversmerk in lijn getrokken met het corporate merk. We laten zien wie we zijn als werkgever. Dat we samen dingen voor elkaar krijgen, maar dat je als werknemer ook zelf aan zet bent. En dat doen we met persoonlijke verhalen, een open uitstraling en een dosis lef”, zegt directeur Horst in ’t Veld trots.

MVO & duurzaamheid

Op veel fronten heeft de Jong & Laan stappen gezet om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Bij verduurzamen horen ook de onderwerpen MVO & duurzaamheid. Zo is er 2022 gestart met het bouwen van een nieuw en aan de laatste eisen voldoend pand in Almelo. Ook andere vestigingen zijn onder de loep genomen. Naast verduurzaming richt de organisatie zich op de medemens. De Jong & Laan laat maatschappelijke betrokkenheid zien door lokale initiatieven te steunen en door haar bijdrage aan de Special Olympics.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: