Kennisplatform voor Oost Nederland

Makers voor Morgen: onder-nemers zijn boven-gevers

Geplaatst op 27 december 2021
Duurzame Drijfveren-test toont: onder-nemers zijn boven-gevers

Van ‘Bla, Bla, Bla’ naar ‘Actie! Actie! Actie!’. Hoe doe je dat? Door te wéten waarom jij als duurzame ondernemer geen blabla-type bent, maar juist wèl in actie komt! Want ondernemende bovengevers werken iedere dag aan volhoudbare businessmodellen. Dan blijven Planet, People én Prosperity altijd in balans. Immers, makers voor morgen zorgen voor: ‘Green-in, Green-out’.

De 17 duurzame doelen uit 2015 zijn klip en klaar. We hebben nu nog minder dan een decennium om te voldoen aan wat 193 regeringsleiders voor ons allemaal in Parijs afspraken onder de vlag van de Verenigde Naties. Dat geldt ook voor de concrete klimaatdoelen: de mondiale uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 zijn verminderd met 55% en in 2050 met 100%. Praktisch geldt dit dus voor élk bedrijf. Om de opwarming van onze aarde toch nog onder de 1,5 graad Celsius te houden, moet het roer radicaal om. We moeten dus binnen één generatie overschakelen op een koolstofvrije economie. De balans moet terug tussen het natuurlijke, het sociale én het economische. Zorgen we daar niet voor, dan gaat de hele boel nog verder schuiven dan alleen al de klimaatcrisis momenteel teweegbrengt.

Samen slimmer

Van groot belang is dat we samen slimmer worden. Daarvoor moet ieders individuele ‘ego’ rap aan de kant, en moet ons collectieve ‘eco’ snel naar voren. Van ‘onder-nemers’ moeten we ‘boven-gevers’ worden. Onze duurzame drijfveren zullen bepalend blijken voor een volhoudbare toekomst. Wat is de bril waardoor jij nu kijkt naar onze wereld? Welke beweegredenen kenmerken jouw persoonlijke profiel? Maak ook een bewuste beweging vanuit jouw intrinsieke motivatie! Volhoudbaar veranderen begint bij weten wat jouw duurzame drijfveren zijn.

Spaceship Earth

De duurzame drijfveren vormen de basis van wie we zijn in onze gemeenschappen en organisaties. En deze zijn de grondslag van hoe we samenleven op ons gedeelde ruimtevaartschip. Want hoe we met alles en iedereen op onze aarde verantwoord omgaan, bepaalt onze gezamenlijke toekomst. Volhoudbaar veranderen begint met onze duurzame drijfveren. De verantwoorde woorden die we kiezen, hoe ecologisch we ons voelen, hoe maatschappelijk betrokken we werken, welk groen gedrag we vertonen, wat onze duurzame opvattingen zijn en wat we betekenisvol vinden. Onze duurzame drijfveren zijn ons belangrijkste bezit. Die bepalen in grote mate hoe we naar onze wereld kijken én hoe we met onze planeet omgaan. Al het leven is met elkaar verbonden. Maar hoe verbonden zijn we eigenlijk zelf?

Dominant duurzaam

Ieder mens heeft een aantal dominante drijfveren, waarbij de volgorde en intensiteit verschillend zijn. Deze drijfveren staan aan de basis van onze persoonlijkheid. Onze drijfveren zijn de krachtige kern van ons menszijn. Die verklaren waarom we zijn zoals we zijn én doen wat we doen. Doen we ‘blabla’, dan doen we niet wat we zeggen. Komen we wèl in ‘klimaat-actie’, dan komen onze duurzame drijfveren tot volle wasdom.
Doe daarom direct de gratis ‘Duurzame Drijfveren’-test van Buttons op het platform van www.MakersvoorMorgen.nl.

De wereld verdient jouw verhaal

Het platform MakersvoorMorgen.nl vertelt de verhalen van ondernemers die succesvol voor duurzaamheid hebben gekozen. Juíst om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Kanshebbers die allemaal het beste voor hebben met onze gedeelde wereld. Daarom: leer jouw duurzame drijfveren kennen en vertel vervolgens ook jouw volhoudbare verhaal. Want wat voor deze koplopers geldt, geldt ook voor jou als ondernemende bovengever: de wereld verdient jouw verhaal!

Doe de gratis ‘Duurzame Drijfveren’-test van Buttons (https://makersvoormorgen.nl/sdg-test/) en laat je ook inspireren door tal van ondernemers op www.MakersvoorMorgen.nl. Zij vonden andere wegen naar nieuwe waardecreatie voor hun klanten en zo houden zij de drie P’s van Planet, People, en Prosperity in balans.

Delen via

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: