Kennisplatform voor Oost Nederland

Pact Oost-Nederlandse bedrijven innoveert met aquaParker: eerste waterbergende, klimaatvriendelijke parkeerplaats

Geplaatst op 27 oktober 2021
Pact Oost-Nederlandse bedrijven innoveert met aquaParker: eerste waterbergende, klimaatvriendelijke parkeerplaats

Het lijkt wel een gatenkaas, maar dan van beton. Niet voor niets groeien er kruiden in de plantgaten van de betonplaat. De zogeheten aquaParker is de eerste waterbergende, klimaatvriendelijke parkeerplaats van Nederland. Voor deze uitvinding is een pact van Oost-Nederlandse bedrijven verantwoordelijk.

Gebroederlijk zitten de ontwikkelaars van deze bijzondere parkeerplaats aan tafel bij D&B Betonproductie: Morssinkhof Infra uit Hengelo, Advirens uit Markelo, D&B Betonproductie uit Oldenzaal en Arjan Woestenenk van Anacon Infra uit Borculo. Op initiatief van Woestenenk werkten ze anderhalf jaar aan dit nieuwe product, dat voor een revolutie moet zorgen in de openbare ruimte.

Want ga maar na: waar is een ‘groene’ parkeerplaats als deze te vinden, behalve bij de twee pilotprojecten in Eibergen en Hengelo waar al een aantal aquaParkers is gerealiseerd? Nergens. Terwijl parkeerplaatsen zoals de aquaParker een bijdrage leveren aan een leefbaarder klimaat. Door een hoosbui meteen te bergen, waarna het water geleidelijk in de bodem infiltreert: meer CO2-opname en minder hittestress door de beplanting tussen het beton en het asfalt.

Ideale waterbuffer

Het concept zag circa vier jaar geleden het levenslicht bij civieltechnisch engineer Arjan Woestenenk. Hij wilde een oplossing creëren voor de overbelaste rioolstelsels en de daarmee gepaard gaande wateroverlast. De aquaParker vormt een ideale waterbuffer die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk infiltreert onder de parkeerplaats. In drogere tijden kan dit opgeslagen regenwater vervolgens langzaam aan de grond worden afgegeven òf gebruikt worden om bijvoorbeeld in tijden van droogte omliggende bomen van water te voorzien.

Woestenenk: “Het grote praktische voordeel van dit product is dat het overal kan worden neergelegd. De aanwezigheid van kabels en leidingen is geen probleem. Daar kan gewoon omheen worden gewerkt. Ik had een betonplaat met plantgaten voor ogen waarin gras, planten of kruiden konden worden geplant. Met dat basisidee ging ik naar Morssinkhof Infra en zo ging het balletje rollen.”

‘We vullen elkaar perfect aan’

Intussen hadden het bureau voor tuin- en landschap Advirens en D&B Betonproductie zich bij de twee partijen aangesloten en verenigden de mannen zich in NL Noviteit. Elke relevante discipline leverde haar bijdrage aan de ontwikkeling van de aquaParker. Morssinkhof Infra zorgde voor de acquisitie en het klantennetwerk, Advirens voor de invulling van het groen en de ondergrond, D&B Betonproductie en Woestenenk bogen zich over de technische verfijning van de betonplaat. “Dat is onze kracht; we vullen elkaar perfect aan met respect voor elkaars standpunten. Het uitgangspunt was en is om een duurzaam, functioneel product te maken dat makkelijk toepasbaar is in de openbare ruimten en klimaatvraagstukken oplost. Namelijk: water tijdelijk vasthouden waar het valt, het tegengaan van hittestress en het creëren van meer biodiversiteit ”, zegt Iljitsj IJsebrands van Advirens, één van de aanjagers achter de samenwerking.

Directeur Patrick Loohuis van D&B Betonproductie, designmanager buitendienst Rob van Asperen van Morssinkhof Groep en Woestenenk schieten in de lach. Ze hebben IJsebrands weleens ‘vervloekt’ als hij weer met een productverbetering op de proppen kwam. “Maar uiteindelijk hebben we ieders competentie op waarde geschat en zijn we tot het gaatje gegaan om een product neer te zetten dat in technisch opzicht volledig is uitgedokterd”, aldus Loohuis.

Grote toekomst

Het samenwerkingsverband ziet een grote toekomst voor de aquaParker. Water bergen en infiltreren is in de woonwijk een echte uitdaging waarvoor hoge eisen gelden. De rekenmodellen tonen aan dat deze eisen met de aquaParker kunnen worden vervuld.

Maar het product moet ook aan de man worden gebracht. Daarvoor zorgt Morsinkhof Infra die dankzij haar netwerk al successen heeft geboekt. Want na de pilot in Hengelo en Eibergen heeft een aantal gemeenten de stoute schoenen aangetrokken en een bestelling geplaatst, zoals Rotterdam, Harlingen en Bedum. En bij de Universiteit Twente zijn de eerste BioBound aquaParkers geplaats. Deze aquaParkers zijn voorzien van olifantsgras, een restproduct dat als vulmiddel wordt gebruikt in plaats van schaarse grondstoffen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: