Kennisplatform voor Oost Nederland

Provincies en minister Blok vinden elkaar in bredere aanpak gevolgen bevolkingsdaling

Geplaatst op 5 april 2016
Office Buildings

Minister Blok en vertegenwoordigers van de provincies met krimpregio’s hebben een constructief overleg gehad over het Actieplan Bevolkingsdaling. De vijf regio’s missen in het actieplan de grotere, landelijke reikwijdte van bevolkingsdaling die zich niet beperkt tot enkele regio’s maar heel Nederland raakt. De provincies hebben aangeboden in relatie hiermee meerdere onderwerpen uit het actieplan concreet uit te werken, zoals leegstand van maatschappelijk en particulier vastgoed. Het stemt de provincies positief dat de minister deze insteek herkent en zich openstelt voor het aanbod van de provincies.

In de aanloop naar het bestuurlijke overleg met minister Blok hadden de krimpregio’s zich op een aantal onderdelen kritisch uitgelaten over de maatregelen uit het actieplan Bevolkingsdaling, dat onlangs door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het gesprek zijn de standpunten wederzijds goed toegelicht. De provincies ervaren het plan als aanbodgericht en niet vraaggericht. De minister herkent de grote uitdaging die de provincies zien omdat de oorzaak van de bevolkingsdaling verder reikt dan de krimpregio’s en heel Nederland raakt. Afgesproken is om eendrachtig op te trekken naar een nadere, gezamenlijke en integrale invulling van het Actieplan.

Negatieve effecten versterken zichzelf
Krimp is een trend die in steeds meer regio’s (en steden) zal optreden, ook buiten de huidige krimp- en anticipeerregio’s. Het geeft negatieve effecten die, zonder ingrijpen, zichzelf kunnen versterken. Krimp heeft alles te maken met leefbaarheid en ook de steden, de Randstad, hebben daarmee te maken. Krimp is een gegeven. De oplossing ligt in het kiezen van een andere invalshoek, denken vanuit de opgave die er is en niet vanuit het probleem. Omdat enkele gebieden in Nederland, de krimpregio’s, al langer geconfronteerd worden met bevolkingsdaling en daarmee bezig zijn, hebben ze al de nodige ervaring en expertise opgedaan. Deze regio’s hebben vanuit dit perspectief al veel te bieden waarvan heel Nederland op de lange termijn kan profiteren. Niet alleen landschappelijk gezien, maar ook op economisch vlak. Als de negatieve effecten van krimp zich gaan opstapelen, dreigen krimpgebieden in een negatieve spiraal terecht te komen. Deze gebieden hebben Nederland dan op termijn veel minder te bieden en de kosten om de effecten hiervan te bestrijden zijn vele malen groter.

Over twee maanden is er weer een bestuurlijk overleg waar het aanbod van de krimpgebieden wordt besproken. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om nader invulling te geven aan het Actieplan.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: