Kennisplatform voor Oost Nederland

PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs continueren samenwerking

Geplaatst op 21 juli 2023
PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs continueren samenwerking

De eerste editie van D’RAN en HOE!? | Mijn Buitengebied ligt alweer enige tijd achter ons, de uitdagingen zijn er nog. Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs hebben met een primeur in De Radstake de basis gelegd voor een intensivering van de samenwerking.

Wat willen agrarische ondernemers, wat betekent de energietransitie voor dit gebied, hoe staat het met de asbest-problematiek? Op dat kruispunt van deze en meerdere vragen hebben PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs elkaar ontmoet en tot de organisatie van D’RAN en HOE!? | Mijn Buitengebied gekomen.

Veiligheid

Anton Jansen, manager PVO Oost-Nederland, kijk met een heel tevreden gevoel terug op de eerste editie. “De hoofddoelstelling van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is primair veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te waarborgen. We doen dat door middel van voorlichting, bijeenkomsten, aanwezigheid op publieksevenementen met bijvoorbeeld geurtonnen. Het buitengebied heeft een grote aantrekkingskracht en staat tegelijkertijd voor grote uitdagingen.’

Verschuiving

Anton Legeland, met Koen Nieuwenhuis een van de eigenaren van RuimteVitaal Regisseurs: ‘Het buitengebied is al lang niet meer het exclusieve domein van agrariers, de voorbije jaren heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden naar het gebruik van de erven. Veel erven hebben inmiddels een woonbestemming. Enkele jaren terug hebben wij aan de hand van keukentafelgesprekken bijvoorbeeld de Asbesttrein gedraaid om die specifieke problematiek in kaart te brengen.’

Samengevat komt het erop neer dat elke erfeigenaar, of die nu actief agrarisch ondernemer is of een gestopte agrariër of een particulier in het buitengebied, zijn eigen vragen en problematieken heeft.

Anton en Anton in koor: ‘In een eerste orientatie werd snel duidelijk dat PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal een gemeenschappelijke belang in de Achterhoek hebben. Het bieden van perspectief vergroot de leefbaarheid, zorgt voor minder onveiligheid. Wij hebben elkaar op dat punt gevonden en een eerste opzet gemaakt voor ‘D’RAN en HOE!? | Mijn Buitengebied.  Het resultaat van onze samenwerking is dat op 25 mei jl. ruim 300 bezoekers zich laten hebben informeren in de vorm van plenaire sessies, workshops en een informatiemarkt.’

Aftermovie 25 mei 2023

Op YouTube staat een aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=E2iOxFKVctw. PVO Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs hebben de intentie naar elkaar uitgesproken de samenwerking te verbreden. Koen Nieuwenhuis: ‘De uitdagingen van de Achterhoek zijn niet specifiek voor die regio, maar zien we bijvoorbeeld ook in delen van Overijssel. We kijken nadrukkelijk of het bieden van inzichten en perspectieven elders eveneens in een behoefte voorziet’.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: