Kennisplatform voor Oost Nederland

Regio Deal Regio Zwolle geeft impuls aan Port of Zwolle als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid en energie

Geplaatst op 21 oktober 2020

Port of Zwolle, de logistieke hub van het Noordoosten, krijgt binnen de Regiodeal die Regio Zwolle met het Rijk heeft gesloten een subsidiebijdrage waarmee zij zich kan ontwikkelen tot een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid en energie. De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en het havenbedrijf zijn blij met deze toezegging. ‘Het is een fantastische mijlpaal’, aldus Jeroen van den Ende, managing director Port of Zwolle. ‘Het havenbedrijf kan op deze manier bijdragen aan de brede welvaart van de regio, één van de ambitie van Regio Zwolle.’

Economische structuurversterking dichterbij

Als verbindende strategie voor het vestigingsklimaat voor MKB wordt er binnen Port of Zwolle ingezet op circulaire economie, energie en klimaatadaptatie. ‘Dit doen we met nieuwe plannen voor ontwikkeling van havens en een bovenregionaal bedrijventerrein én business development binnen de logistieke hub Port of Zwolle’, reageert Geert Meijering, wethouder gemeente Kampen. ‘Zo dragen we concreet bij aan de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB. Met de Regio Deal zijn Regio Zwolle en Port of Zwolle in staat economie en ecologie goed te verbinden om daarmee de regio klaar te stomen voor de komende decennia.’

Aanpak

Binnen het project ‘Port of Zwolle: Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid en energie’ wordt ingezet op:

  1. Positieve energie: Port of Zwolle als batterij voor stad en regio.

Port of Zwolle wil een haven realiseren die meer energie opwekt dan verbruikt: een batterij voor stad en regio. Deze energie-innovatie wordt een belangrijke katalysator voor een circulaire havenontwikkeling binnen de Regio Zwolle.

  1. Waardevolle grondstoffen: Port of Zwolle als upcycle hub voor stad en regio.

Port of Zwolle wil een haven realiseren die gaat fungeren als grondstoffenknooppunt dat waarde toevoegt aan reststromen: een upcycle hub voor stad en regio. In deze circulaire haven draait het in de eerste plaats om grondstoffen waardevast te houden door ze herbruikbaar te maken. Daarnaast om nieuwe waarde te geven aan afvalstoffen door ze juist als grondstof in te zetten.

  1. Circulair knooppunt: Port of Zwolle als klimaatadaptieve hotspot voor stad en regio.

Port of Zwolle wil een knooppunt realiseren dat een fysieke proeftuin vormt voor klimaatadaptatie en natuurvriendelijkheid: een klimaatadaptieve hotspot voor stad en regio. Het wordt een prototype van de IJssel-Vechtdelta als demonstratiedelta van de watervraagstukken van heel Nederland.

  1. Circulaire innovatie: Port of Zwolle als circulair MKB-lab voor stad en regio.

Port of Zwolle wil met NICE transitiecapaciteit opbouwen voor innovatieve bedrijfsontwikkeling (business development) rond energie en circulariteit: een lab voor circulair ondernemen voor stad en regio. In het circulair lab NICE staat al doende leren centraal. Ondernemingen krijgen ondersteuning met kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie in de vorm van een samenhangend leerprogramma.

Gezamenlijke transitie

Deze economische ontwikkeling wil Port of Zwolle, in samenwerking met overheid, onderwijs en bedrijfsleven, versterken met nieuwe vormen van bedrijvigheid in regio Zwolle rondom thema’s als circulariteit en energie. Zo wordt de regionale economie klaargestoomd voor de grote transities rond circulariteit, energie en klimaat. Er wordt nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid gecreëerd die bijdraagt aan de ontwikkeling en versterking van de logistieke sector, en daarmee de economische vitaliteit, van de regio.

4e economische topregio

De regio wil zich, als 4e economische topregio op nationaal niveau meten met Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Port of Zwolle heeft een groot verzorgingsgebied in Noord- en Oost-Nederland en (delen van) Noord-Duitsland. Daarnaast zijn er ook handelsverbindingen naar Noord-Europa en de Baltische staten.  Daarmee ligt Regio Zwolle logistiek gezien strategisch gunstig en dat is een cruciale factor voor het investeringsklimaat. De havens van Port of Zwolle vormen een belangrijke spil. Als binnenhaven in Nederland die zeeschepen kan ontvangen, geeft Port of Zwolle de regio een sleutel in handen om uit te kunnen groeien tot die 4e economische topregio van Nederland.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: