Kennisplatform voor Oost Nederland

RIF-subsidie ZorgTechNext toegekend

Geplaatst op 20 november 2023
RIF-subsidie ZorgTechNext toegekend

Afgelopen maand heeft onderwijsminister Dijkgraaf de RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds mbo) toegekend aan ZorgTechNext; een samenwerking tussen ROC van Twente, TZA Twente, Saxion, Tech Your Future, Livio, Aveleijn en Stichting Carmelcollege (Bonhoeffer College). ZorgTechNext is daarmee één van de negen projecten die de samenwerking tussen het mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken. De projecten richten zich op maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van de zorg en technologie.

Technologie in de gezondheidszorg en sociaal domein

In de gezondheidszorg en het sociaal domein wordt technologie steeds vaker ingezet om gepersonaliseerde zorg en ondersteuning te bieding en de zelfredzaamheid van cliënten te verbeteren. Mbo-opgeleide professionals hebben hierin een belangrijke rol om deze innovatieve oplossingen samen met cliënten passend in te zetten. In een tijd waarin vergrijzing en zorgbehoeften toenemen, is dit een waardevol initiatief om de levenskwaliteit te verbeteren en de personeelstekorten in de zorgsector aan te pakken.

Krachten bundelen zodat technologie vanzelfsprekend onderdeel wordt

ZorgTechNext heeft als doel de krachten te bundelen, zodat technologie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het handelingsrepertoire van studenten, docenten en professionals in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Het project richt zich op het versterken van de samenwerking tussen praktijk en onderwijs en het voorbereiden van studenten, docenten, instructeurs en professionals op de veranderende arbeidsmarkt.

In het project wordt verder gebouwd op de bestaande samenwerking binnen de Technologie en ZorgAcademie Twente en wordt steviger ingezet op de technologiecompetenties die studenten en medewerkers nodig hebben om technologie te kunnen én willen gebruiken in hun werk.

Quotes van betrokkenen

Iris Hudepohl, projectleider ZorgTechNext, Marjolein den Ouden, practor Zorg en Technologie ROC van Twente en Evelien Rondhuis, TZA Twente: “We zien dat de implementatie van technologie in de gezondheidszorg en het sociaal domein andere competenties vraagt van mbo-studenten, door het bundelen van de krachten vanuit de praktijk, het onderwijs en onderzoek ontwikkelen wij praktische handvatten die (toekomstig) zorgprofessionals en docenten’ kunnen inzetten om toekomstbestendig te werken aan vraagstukken vanuit de praktijk.”

Han Zomer, directeur College voor Mens & Gezondheid en Fridse Mobach, bestuurder ROC van Twente: “Wij zijn razend enthousiast over deze aanvraag en verheugd dat de aanvraag is gehonoreerd. De bestaande en beloftevolle initiatieven op technologie en zorg kunnen zo worden opgeschaald en echt impact krijgen op betere én efficiëntere zorg. In de opleiding van de zorgprofessionals krijgt het goed benutten van technologie en innovatieve toepassing daarvan een duurzame plek in het onderwijscurriculum. En het leren wordt na afronding van het initiële onderwijs “on the job” voortgezet in zogenaamde learning communities. Dat is winst voor de zorg en de (aankomende) zorgprofessionals. Deze aanvraag is een daarmee een prachtig voorbeeld van de meerwaarde van een publiek private samenwerking.”

Minister Dijkgraaf: “Deze projecten geven mbo-studenten de kans om tijdens hun opleiding met de nieuwste technologieën en innovaties te werken. Die kennis en ervaring is hard nodig in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: