Kennisplatform voor Oost Nederland

ROC van Twente: Toppers met Toekomst

Geplaatst op 7 oktober 2016
Toppers met Toekomst

Leerwerkloket Twente organiseerde samen met ROC van Twente, AOC-Oost en Landschap Overijssel in het kader van het Festival van het leren een middag rond het thema ‘Een gezond leven lang leren’ in en om het restaurant van de Watermolen Bels in Mander.

Op deze middag ontmoetten vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en andere belangstellenden, tien deelnemers aan de succesvolle interventieprojecten ‘Scoren met gezondheid’ uitgevoerd door ROC van Twente en ‘Baanbrekend Landschap’, uitgevoerd door AOC Oost en Landschap Overijssel. De deelnemers vertelden tijdens een wandeling over hun leven en de betekenis van de projecten daarin. Die verhalen zijn, samen met die van twee begeleiders, vastgelegd in het boekje ‘Toppers met Toekomst’ dat deze middag allereerst werd aangeboden aan de heer W. Huiskamp, voorzitter van het College van Bestuur van AOC Oost en aan mevrouw Ingrid Reinhardus, directeur van het Service & Adviescentrum van ROC van Twente.

De cirkel doorbreken
Tegenslag hoort bij leven, maar het kan ook te veel zijn. Dan stapelt de ene tegenslag zich op de andere: in werk en het persoonlijk leven. Je belandt in een vicieuze cirkel en zie daar maar eens uit te komen.

De projecten ’Scoren in de wijk’ en ‘Baanbrekend Landschap’ slagen erin die cirkel met succes te doorbreken. Door het accent te leggen op hetzij samen sporten, hetzij werken in het groen, komen mensen uit hun isolement, worden ze fitter, hervinden ze een gezond levensritme. De meeste deelnemers vinden zo de weg terug naar een opleiding, naar werk, naar een actieve rol in de maatschappij.

Als een olievlek over Twente
Steeds meer gemeentes in Twente erkennen de meerwaarde van deze brede en duurzame aanpak. Gezondere inwoners, minder mensen in financiële regelingen, een landschap dat wordt verfraaid en nieuwe werknemers waar de groene sector behoefte aan heeft.

Synergie
De projecten hebben elkaar gevonden en zoeken nu samen naar oplossingen waar dat kan. Zo vind je in de groensector weinig vrouwen of mensen met een allochtone achtergrond. Dat is jammer omdat in die sector werk is en hij door zijn diversiteit veel mogelijkheden biedt. In een stad als Enschede waar scoren in de wijk actief is, wonen waarschijnlijk best mensen die in Baanbrekend Landschap zouden passen en omgekeerd: de deelnemer aan Baanbrekend Landschap die fysiek een steuntje in de rug kan gebruiken, zou mooi mee kunnen doen aan Scoren in de Wijk.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: