Kennisplatform voor Oost Nederland

Ruim 4.700 werkgevers in Overijssel en Gelderland Noord moeten nog definitieve berekening NOW aanvragen

Geplaatst op 25 januari 2023
Ruim 4.700 werkgevers in Overijssel en Gelderland Noord moeten nog definitieve berekening NOW aanvragen

Werkgevers in Overijssel en Gelderland Noord, die in de vier aanvraagperiodes tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4), hebben nog een kleine maand om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. Op dit moment moeten 4.721 werkgevers in deze regio nog een of meer aanvragen indienen. Met een extra communicatiecampagne gaat UWV hen daar op wijzen.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het volledige voorschot.

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

Deadline aanvraag staat op 22 februari 2023

De deadline voor de definitieve aanvraag is vastgesteld op woensdag 22 februari 2023 en geldt voor vier NOW-periodes:

• de derde periode NOW (NOW 3.1) die liep van oktober 2020 tot en met december 2020,
• de vierde periode NOW (NOW 3.2) van januari tot en met maart 2021,
• de vijfde periode NOW (NOW 3.3) van april tot en met juni 2021 en
• de zesde periode NOW (NOW 4) die liep van juli tot en met september 2021.

Veel werkgevers in Overijssel en Gelderland Noord vroegen in meerdere periodes NOW aan.

‘De coronacrisis is voorbij, maar daar zijn nieuwe uitdagingen voor in de plaats gekomen. Werkgevers kampen met een krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie en hoge energieprijzen. We begrijpen dat het dan lastig kan zijn om daarnaast tijd te vinden om de definitieve berekening voor de NOW aan te vragen. En dat het soms ook ingewikkeld is, omdat het meerdere periodes betreft’, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. ‘Toch is het belangrijk om nu echt aan de slag te gaan, want er gaat best wat tijd zitten in het verzamelen en aanleveren van alle informatie.’


In Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ontbreekt 48 procent van de aanvragen

In totaal werden over deze vier periodes 7.473 voorschotten toegekend aan 3.405 unieke werkgevers in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. UWV keerde over deze vier periodes € 279,2 miljoen euro aan voorschotten uit. Van de werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er 1.756 klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening.


53 procent van de Twentse werkgevers moet nog definitieve berekening aanvragen

In totaal werden over deze vier periodes 7.621 voorschotten toegekend aan 3.503 unieke werkgevers in Twente. UWV keerde over deze vier periodes € 212 miljoen euro aan voorschotten uit. Van de werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er 1.634 klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening.


In Regio Zwolle moet nog 48 procent van de werkgevers een definitieve berekening aanvragen

In totaal werden over deze vier periodes 5.476 voorschotten toegekend aan 2.512 unieke werkgevers in Regio Zwolle. UWV keerde over deze vier periodes € 138,4 miljoen euro aan voorschotten uit. Van de werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er 1.309 klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening.


Uitstel mogelijk voor afronden derden – of accountantsverklaring


Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder). Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.
Echter, het zal ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 22 februari die derden- of accountantsverklaringen afgerond te hebben. Daarom is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. Camps: ‘Als je hiervan gebruik wil maken, is het belangrijk dat je dat uiterlijk 22 februari aangeeft. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.’


Communicatiecampagne om werkgevers te informeren en ondersteunen


De komende maand gaat UWV met een communicatiecampagne werkgevers nadrukkelijk informeren over de naderende deadline en over de ondersteuning die UWV biedt. Zo worden werkgevers rechtstreeks benaderd via post, mail en telefoon. Daarnaast worden werkgevers geïnformeerd via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes.

Camps: ‘De NOW heeft zijn werk gedaan, veel werkgevers door de crisis geholpen en gezorgd dat werkgelegenheid behouden is. Maar de afhandeling van de NOW vraagt nog veel tijd, aandacht en energie van werkgevers én van onze medewerkers die hier vaak al vanaf het begin van de coronacrisis met hart en ziel mee bezig zijn. Werkgevers moeten weten dat al deze bevlogen collega’s ook nu weer voor ze klaar staan om ze zo goed mogelijk te helpen.’

Werkgevers kunnen alle informatie over de definitieve berekening vinden op de website van UWV. Ook kunnen ze in hun persoonlijke Mijn NOW-omgeving per regeling zien wat ze nog moeten doen.


Dashboard laat ontwikkeling zien

Ook lanceert UWV vandaag een online dashboard met informatie over de definitieve berekeningen. Per NOW-periode is te zien hoeveel aanvragen er binnen zijn en hoeveel er nog gedaan moeten worden. Ook kan de informatie uitgesplitst worden naar onder meer regio, sector en bedrijfsomvang. Het dashboard laat bovendien zien hoe vaak er sprake is van nabetalingen en terugvorderingen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: