Kennisplatform voor Oost Nederland

Saxion sluit zich als eerste Nederlandse hogeschool aan bij de tweede fase van de Europese E³UDRES²-alliantie

Geplaatst op 10 juli 2023
Saxion sluit zich als eerste Nederlandse hogeschool aan bij de tweede fase van de Europese E³UDRES²-alliantie

Samen met Saxion start de E³UDRES²-alliantie de tweede fase, waarvoor de financiering is goedgekeurd door de Europese Commissie. In het netwerk gaat Saxion op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met haar internationale partners intensief aan de slag met maatschappelijke vraagstukken op Europees niveau.

De E³UDRES²-alliantie, gestart in 2020 als een European University Initiative, is een Europees netwerk van negen hoger onderwijsinstellingen. De alliantie richt zich op onderzoek, onderwijs, innovatie en ondernemerschap, met specifieke nadruk op de ontwikkeling van slimme en duurzame regio’s. Alle instellingen verbonden aan de alliantie bevinden zich in kleine tot middelgrote steden en hun omliggende regio’s.

In deze alliantie krijgt Saxion toegang tot een uitgebreid en exclusief netwerk van Europese instellingen voor hoger onderwijs. Hierbij wordt intensief samengewerkt op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Dit opent deuren naar samenwerking en biedt nieuwe kansen aan studenten, academies en medewerkers. Studenten profiteren van een verhoogde mobiliteit binnen Europa en worden onderdeel van één Europese universiteit met meerdere campussen. Daarnaast zijn er verschillende formats waar studenten en regionale partners aan mee kunnen doen. Zo organiseert E³UDRES² hackathons, bootcamps en living labs, hierin werken studenten met regionale partners samen aan oplossingen voor complexe vraagstukken.

Niet alleen negen universiteiten en hogescholen uit verschillende Europese landen worden samengebracht door de alliantie, maar bijna 40 andere kennisinstellingen, regionale overheden, ontwikkelingsmaatschappijen en werkveld uit hun respectievelijke regio’s participeren ook. Als associate partner neemt OostNL ook deel aan dit initiatief.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: