Kennisplatform voor Oost Nederland

Studenten hebben geen moeite met het vinden van stageplekken

Geplaatst op 8 juni 2016
Nationale Keuzegids: ‘ROC van Twente behoort tot één van de beste ROC’s van Nederland!’

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) maakt de resultaten bekend van de in het voorjaar gehouden landelijke studenttevredenheidsmeting in het mbo. Ook studenten van ROC van Twente beoordeelden hun school en opleiding. Maar liefst 65,5% van de studenten vulden de online vragenlijst in. Zij beoordeelden hun opleiding bij ROC van Twente gemiddeld met een 7,1. Uit het onderzoek blijkt dat de Twentse mbo-studenten geen moeite hebben met het vinden van stageplekken, ondanks de regionale werkloosheid. Totaal gaven 11.126  ROC van Twente-studenten hun mening in het JOB-onderzoek.

Geen moeite met het vinden van stageplekken
Landelijk is gemeld dat de mbo-student moeilijk een stageplek kan vinden. De Twentse studenten geven echter aan geen moeite te hebben gehad met het vinden van een stageplek. Dit komt mede doordat de opleidingen waarbij arbeidsmarktrelevantie een issue is, een instroombeperking kennen. Studenten die toch iets meer moeite ervaren bij het vinden van een stageplek, zijn tevreden over de wijze waarop de school dan hulp biedt. Wel willen de studenten meer contact met de begeleider vanuit de school op het moment dat ze stage lopen.

Opnieuw kiezen voor een opleiding bij ROC van Twente
Het merendeel van de studenten gaf aan, dat als ze opnieuw moesten kiezen, wederom zouden kiezen voor een opleiding bij ROC van Twente. Ruben Wegstapel, voorzitter van de Centrale Deelnemersraad en student bij het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur is tevreden met het resultaat:

‘De CDR heeft zich opnieuw ingezet voor een hogere respons, en met succes! Wij zijn tevreden dat studenten opnieuw voor ROC van Twente kiezen. Dat laat zien dat wij in Twente goed vakmanschap en onderwijs leveren. De respons is opnieuw hoger. We zijn als CDR bijna alle klassen langs gegaan en hebben met studenten, docenten en teammanagers gesproken over de JOB-monitor, waarin we hebben uitgelegd waarom het belangrijk is dat iedere student zijn mening laat horen. De bekendheid van de CDR is in twee jaar tijd van 44% naar 51% gestegen en daar zijn we best trots op. Ons werk maakt dus echt verschil.’ 

Het onderzoek
Het JOB-onderzoek bestond uit zo’n 70 vragen over school en opleiding. Zo konden studenten aangeven hoe ze dachten over de kwaliteit van de opleiding, de organisatie van de school, de faciliteiten, etc. Het ROC van Twente werd door de studenten beoordeeld met het rapportcijfer 7,1. Een prima score, net iets boven het landelijk gemiddelde (in 2012 scoorde de school een 6,8).

Verbeteracties effectief
Tijdens de vorige meting werd aangegeven dat roosterwijzigingen niet op tijd werden doorgegeven. Hierop is dan ook een verbeteractie in gang gezet, zoals een betere informatievoorziening door roosters aan te bieden in een app. Ook is er dit schooljaar onderzoek gedaan om te achterhalen hoe de school de roosters kan verbeteren. Een actiepunt uit de huidige meting is het gebruik van aangeschafte boeken.

Geen moeite met het vinden van stageplekken
Landelijk is gemeld dat de mbo-student moeilijk een stageplek kan vinden. De Twentse studenten geven echter aan geen moeite te hebben gehad met het vinden van een stageplek. Dit komt mede doordat de opleidingen waarbij arbeidsmarktrelevantie een issue is, een instroombeperking kennen. Studenten die toch iets meer moeite ervaren bij het vinden van een stageplek, zijn tevreden over de wijze waarop de school dan hulp biedt. Wel willen de studenten meer contact met de begeleider vanuit de school op het moment dat ze stage lopen.

Resultaten vasthouden
Lid College van Bestuur Trudy Vos: ‘We zijn blij dat zoveel studenten hun mening hebben laten horen. De resultaten zijn voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat studenten zich veilig voelen en de onderwijsfaciliteiten zeer waarderen. Samen met de studenten kijken we natuurlijk met welke verbeterpunten we direct aan de slag gaan. We gaan nog meer sturen op het doorvoeren van de genoemde verbeterpunten. Zo bespreken teams de resultaten al in de klassen en maken afspraken over de actiepunten. Ook worden de resultaten besproken in klankbordgroepen met het bedrijfsleven.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: