Kennisplatform voor Oost Nederland

TAUW committeert zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

Geplaatst op 21 april 2023
TAUW committeert zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen

Maandag maakte Europees advies- en ingenieursbureau TAUW Group haar jaarcijfers over 2022 bekend. TAUW Group kondigde aan om zich nog meer te gaan richten op het vergroten van haar handprint en het verminderen van haar footprint. Olangs voegde TAUW daad bij het woord en committeert zich aan wetenschappelijke net-zero klimaatdoelstellingen. Hierbij richt TAUW zich op een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en per 2050 een minimale 90% CO2-reductie.

Co-CEO van TAUW Group, Ralph van Roessel, verkeerde in gezelschap van 12 CEO’s van vooraanstaande Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven hebben zich verbonden aan de op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen: de Net-Zero Science Based Targets van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hiermee werken de bedrijven toe naar opereren in hun hele waardeketen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en dragen ze bij aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C.

IPCC rapport

Van Roessel vertelt: “Het laatste IPCC rapport loog er niet om. Het onderstreepte weer eens de noodzaak om meer actie tegen klimaatverandering te ondernemen, omdat de 1,5 graad definitief niet meer haalbaar is. Om verdere schade te voorkomen is een verregaande transformatie vereist van alle systemen die ten grondslag liggen aan onze economie. De politiek moet hierin zijn rol pakken en met beleidsmaatregelen komen. Maar de tijd dringt en in het huidige politieke klimaat gaat besluitvorming traag. Met het net-zero initiatief pakt het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid door ambitieuze net-zero doelstellingen te formuleren en die ook wetenschappelijk onderbouwd vast te stellen en te monitoren en rapporteren. Ik besef me terdege welk commitment we hiermee aangaan. Het committeren aan Net-Zero is een logische stap voor ons. TAUW laat al langer zien dat duurzaamheid in het TAUW DNA zit. Dat staven we met een lange lijst aan projecten en daarin willen we ook zelf vooroplopen. Ik ben er trots op om op deze manier een bijdrage te leveren en ik roep andere bedrijven op om hetzelfde te doen.”

Uitdagende doelstellingen

Jacolien Eijer, Director Sustainability TAUW Group: “Dit is een belangrijke stap. De EU heeft uitdagende doelstellingen gesteld rondom klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. TAUW’s missie sluit daar op aan: we streven naar een wereld waarin natuur en menselijke activiteit in harmonie met elkaar bestaan. Onze TAUW adviseurs en ingenieurs zijn dagelijks bezig met advisering, projectbegeleiding en -uitvoering rondom deze maatschappelijke thema’s. Zo helpen ze onze klanten om de juiste stappen te zetten richting de duurzame wereld waar we naar streven. Dit is onze handprint en daar ligt TAUW’s grootste impact. Vanzelfsprekend hebben we evenveel aandacht voor onze eigen footprint. Ik ben verheugd te zien dat ons bedrijf op deze manier een extra bijdrage levert en ik hoop dat vele bedrijven gaan volgen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: