TÜV Rheinland keurt voor PSO Nederland

28 juli 2020 Economie

Na nauwkeurige beoordelingen van TÜV Rheinland verstrekt PSO Nederland certificaten aan ondernemers op basis van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). “Wij voeren audits uit die duidelijk maken of een bedrijf écht sociaal onderneemt”, vertelt Marcel Tettero, Team Leader Certification and Inspection.

Sociaal ondernemen houdt voor het PSO-keurmerk in dat werkgevers een percentage van hun personeelsbestand ter beschikking stellen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het ultieme doel is het PSO 30+ certificaat behalen: dan bestaat meer dan 30 procent van je personeelsbestand uit deze doelgroep”, vertelt Tettero. Bedrijven kunnen verschillende tredes bereiken.
Veel bedrijven hebben vanuit intrinsieke motivatie al jarenlang een sociaal beleid en laten toetsen of zij op trede 1, 2 of 3 staan en wat ze eventueel nog meer kunnen doen. “Maar er zijn ook bedrijven die proberen te voldoen aan eisen die worden gesteld in aanbestedingen”, weet Tettero. Zo’n bedrijf kan een rekentool invullen op de PSO-website en cijfermatig onderbouwen dat ze voldoen aan de richtlijnen. “Ze krijgen te zien op welke trede ze zouden uitkomen en aan welke kwalitatieve aspecten ze moeten voldoen. Een goede begeleiding en de kans om te groeien binnen het bedrijf maken óók deel uit van de criteria.”

De audit
Een nauwkeurige beoordeling is dus op zijn plaats, en die verrichten de auditoren van TÜV Rheinland. Tettero vertelt hoe een audit in zijn werk gaat. “Wij zijn een hele dag bij zo’n bedrijf binnen, handelen een aantal formele aspecten af en voeren veel gesprekken. Vaak ’s ochtends met de directie en ’s middags op de werkvloer. Zo toetsen wij of wat verteld wordt en wat uit de cijfers blijkt, ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Wij moeten kunnen vaststellen dat sociaal ondernemen écht is ingebed binnen het bedrijf. Er moet bij de collega’s bijvoorbeeld draagvlak zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de mensen zelf moeten passend werk hebben, goede begeleiding, mogelijkheden om door te groeien en een actieve rol krijgen in bijvoorbeeld overleggen.”

Mooie gesprekken
Tettero heeft veel respect voor het werk dat bedrijven verrichten om mensen in een goed arbeidsritme terug te brengen. “We doen deze audits nu zes jaar en ik zie bedrijven hierin groeien. We bezoeken veel groenbedrijven en facilitaire bedrijven, maar ook ICT-ondernemingen waar veel mensen werken met een beperking in het autistisch spectrum. Het begeleiden van deze mensen vraagt zeker in het begin meer tijd en aandacht, maar daar krijg je heel gemotiveerde medewerkers voor terug. Dat is supergaaf om te zien. Wij hebben leuke gesprekken met deze medewerkers: ze zijn vaak apetrots op hun werk en blij dat ze deze kans hebben gekregen. Als wij dan ook nog mogen concluderen dat het bedrijf goed op hen past, is de cirkel rond. Wij adviseren niet, wij toetsen. Maar aan het einde van zo’n dag zijn het bedrijf en wij tevreden met de gesprekken die we hebben gevoerd en hebben we met z’n allen weer een belangrijke bijdrage geleverd aan een maatschappij waarin we steeds socialer ondernemen.”

Peilperiode

Het PSO-keurmerk dat bedrijven verdienen voor hun inzet is een bepaalde periode geldig. Tettero: “Bedrijven kiezen bij het invullen van de rekentool zelf voor een peilperiode: de periode die wij gaan meten. Het keurmerk toetst dus op een afgelopen periode. We toetsen nu bijvoorbeeld over 2019 en kijken niet naar dit jaar en naar goede voornemens. Bedrijven kunnen op ieder moment de toets laten uitvoeren, om een hogere trede te bereiken of om in trede 1, 2 of 3 te blijven zitten. De scores die ze daarvoor moeten behalen zijn uitgewerkt in de PSO-handleiding en op de website te vinden. Een certificaat is twee jaar geldig.”