Kennisplatform voor Oost Nederland

Twentse metaalbewerking maakt zich toekomstbestendig

Geplaatst op 18 oktober 2023
Twentse metaalbewerking maakt zich toekomstbestendig

De Twentse metaalbewerking ontwikkelt en moderniseert zich in een dynamische wereld. Vier mkb-bedrijven met een grote diversiteit aan producten, expertise en kennis staan model voor deze transitie: Heerbaart Jongman, Farmax, VMB Metaalconstructies en Metaalbewerking Twente. Allen maken ze verschillende producten en bedienen ze andere afzetmarkten, maar het leveren van kwaliteit en betrouwbaarheid hebben ze gemeen. Het viertal heeft nog een gemeenschappelijk kenmerk: ze maken deel uit van de holding PLB Group.

Het borgen van de continuïteit van de onderneming en het kunnen plegen van grote investeringen in een verdere doorontwikkeling vormen grote uitdagingen voor Heerbaart Jongman, Farmax, VMB en Metaalbewerking Twente. Alle vier bedrijven leveren hoogwaardige technische kwaliteit en er is wat dat betreft veel expertise onder het personeel. Men is in staat om snel te schakelen in de behoefte van de klanten vanwege de platte organisatie en flexibele werkhouding.

Het delen van kennis en gebruik maken van elkaars specifieke kwaliteiten is van groot belang. Volgens algemeen directeur Hans Dijk van Heerbaart Jongman, VMB Metaalconstructies en Metaalbewerking Twente heeft de holding wat dat betreft een meerwaarde, omdat het structurele groei mogelijk maakt: “Samen zijn we sterker en zijn we tot veel meer in staat, waarbij dit ook zeker geldt voor onze samenwerkingen met partners buiten de PLB Group.“

“Bedrijven moeten echt focus hebben op waar de klant behoefte aan heeft”

Algemeen directeur Hans Dijk van Heerbaart Jongman, VMB Metaalconstructies en Metaalbewerking Twente

De orders komen niet meer als vanzelf binnen, zoals vroeger vaker het geval was, waardoor commercieel anticiperen en opereren volgens Dijk echt noodzakelijk is. “Het management moet echt focus hebben op waar de klant behoefte aan heeft en daarop inspelen. De metaalverwerkende industrie is meer een dienstverlener geworden in plaats van alleen maar een producent. De werkmaatschappijen willen hoogwaardige kwaliteit bieden tegen een goede prijs en niet concurreren op basis van laagste prijs.”

Financieel slagkrachtiger

Ondanks dat ze deel uitmaken van een holding blijven de vier genoemde metaalbewerkende bedrijven onder hun bedrijfsnaam bestaande en nieuwe klanten bedienen met hun eigen hoogwaardige producten en halffabrikaten. Maar onder de vlag van de nieuwe organisatie zijn ze financieel slagkrachtiger om te investeren in onder andere automatisering, digitalisering en IT. “Zo kunnen de werkmaatschappijen meer investeren in data-analyse om bijvoorbeeld machine-learning toe te passen. Zodoende kunnen we slimmer en efficiënter werken”, aldus Dijk. “Als de werkmaatschappijen verder willen groeien, moeten ze een aantal facilitaire zaken moderniseren. Bijvoorbeeld op het gebied van IT-systemen. Het ERP systeem bijvoorbeeld is van groot belang om goed te meten en inventariseren wat je klant wil en van jou als toeleverancier verlangt. Lokaal een ERP-systeem opzetten is inefficiënt en kost (te) veel geld. Dan is het efficiënter om dat in groepsverband te doen. Je kunt daardoor bepaalde zaken in de bedrijfsvoering van de werkmaatschappijen standaardiseren, waardoor je veel geld bespaart en klanten veel gerichter kunt bedienen.”

Meer omzetgroei

Heerbaart Jongman bijvoorbeeld is het afgelopen jaar qua omzet met 35% gegroeid. Volgens Dijk is dat mede dankzij de holding-structuur. “Het geeft personeel vertrouwen dat Heerbaart Jongman toekomstperspectief heeft”, aldus Hans. “Ik vind het belangrijk dat het personeel gemotiveerd en met plezier bij ons werkt. Daarom geef ik ze veel eigenaarschap over hun taken en werkzaamheden. De werkgever moet er voor zorgen dat ze onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen.”

Dijk heeft er alle vertrouwen in dat de Twentse metaalbewerkingssector zich kan blijven ontwikkelen. Ieder bedrijf heeft haar eigen specialisme met een grote diversiteit aan producten en kwaliteiten. “De mkb-bedrijven richten zich vooral op niche-markten die de grote verspaningsbedrijven links laten liggen. Daar zit onze kracht en dat moet je koesteren.”

Groei holding

Qua samenstelling heeft de PLB Group met de deelnemende bedrijven Heerbaart Jongman, VMB Metaalconstructies, Farmax en Metaalbewerking Twente zeker nog niet haar definitieve vorm bereikt. Mede-investeerder Lucien Perizonius verwacht dat meer metaalverwerkende bedrijven uit de regio zich bij de holding gaan aansluiten. “Omdat er een gebrek aan continuïteit dreigt doordat er geen DGA-opvolger gevolgen kan worden en men geen lening bij een bank kan afsluiten voor vervolginvesteringen. Als PLB Group willen wij die investeerder zijn in kennis en financiën. En tevens fungeren als verbinder in deze sector. Wij kunnen gezamenlijk de maakindustrie voor Twente behouden en versterken.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: