Kennisplatform voor Oost Nederland

Van wie is het (platte)land?

Geplaatst op 1 november 2023
Van wie is het (platte)land?

Het Rijksmuseum Twenthe stelt de vraag “Van wie is het (platte)land?” centraal in een grote manifestatie met drie tentoonstellingen en een uitgebreid activiteitenprogramma. Bovendien hebben vier kunstenaars onderzoek gedaan in het landelijk gebied van Twente.

Het platteland is het toneel waar veel belangrijke hedendaagse vraagstukken samenkomen. Hier zien we de gevolgen van de klimaatcrisis, stikstofcrisis, droogte, biodiversiteitsverlies, voedselvoorziening, energietransitie en grondstoffenwinning. Wat betekenen deze uitdagingen voor het landelijk gebied? Hoe zal de toekomst van ons platteland eruitzien en welke belangen moeten we prioriteit geven? Zijn deze belangen wellicht minder tegenstrijdig dan gedacht en kunnen we ze op een creatieve en integrale manier benaderen? Deze vragen worden verkend in drie tentoonstellingen:

Terra Libera

In deze tentoonstelling wordt aan de hand van oude en hedendaagse kunstwerken getoond hoe de mens door de eeuwen heen het land heeft getemd en gecultiveerd. Het begon met de opkomst van het christendom, dat de mens als heerser over de natuur zag in plaats van als onderdeel ervan. Deze visie domineert vandaag de dag de wereld. De industriële revolutie, wetenschappelijke vooruitgang en kunstmest leidden tot een focus op efficiëntie bij landinrichting en voedselproductie. Dit systeem heeft successen behaald, maar stuit nu op grenzen, wat blijkt uit hedendaagse crises.

Extractivism

De wereldeconomie draait op grondstoffen zoals olie, gas en steenkool, waarvan de winning diepe sporen achterlaat in het landschap. Deze tentoonstelling onderzoekt de gevolgen van grondstoffenwinning voor zowel het landschap als de lokale bevolking. Tien nationale en internationale kunstenaars reflecteren op deze complexe kwestie.

Fotomanifestatie Enschede

Deze tentoonstelling toont twee fotoseries in samenwerking met de tweejaarlijkse Fotomanifestatie Enschede. Natascha Libbert presenteert “Undermined,” een fotoserie die de impact van menselijke activiteit op het landschap belicht. Toon Koehorst’s fotoserie “Substraat” legt het contrast bloot tussen het romantische beeld van boeren en de moderne realiteit van de landbouw.

“Van wie is het (platte)land?” met zijn drie tentoonstellingen en uitgebreide activiteitenprogramma is te zien in Rijksmuseum Twenthe van 8 september tot 28 januari. Deze manifestatie onderzoekt de complexe relatie tussen mens, land en natuur in het hedendaagse platteland.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: