Kennisplatform voor Oost Nederland

VersnellingNL: Ontwikkelteams Wijkaanpak Energietransitie

Geplaatst op 3 augustus 2021
VersnellingNL: Ontwikkelteams Wijkaanpak Energietransitie

Hoe organiseer je betrokkenheid van bewoners, lokale aannemers én installateurs bij het verduurzamen van woningen naar een (aardgasvrij) dorp of wijk? Met deze actuele vraag worstelen veel gemeenten. VersnellingNL mocht dit proces al voor meerdere gemeenten in de praktijk brengen en heeft een beproefde aanpak ontwikkeld.

De afgelopen jaren is op een aantal plaatsen in Overijssel in lokale ontwikkelteams succesvol ervaring opgedaan. In samenspraak met gemeenten zijn verschillende wijken en buurtschappen geselecteerd om representatieve uitkomsten te verkrijgen en een methode te ontwikkelen die breed uitgerold kan worden. Waardevolle kennis bundelen tot een aanpak, waarmee gemeenten die nog met ‘Aardgasvrij’ aan de slag gaan, hun voordeel kunnen doen.

Haalbare businesscases

In een Ontwikkelteam werken lokale bedrijven en bewoners samen met de gemeente onder leiding van Versnellers aan haalbare businesscases voor het verduurzamen van woningen. Hierbij spelen bewonersparticipatie, technische haalbaarheid en de businesscase een rol. De kern van de aanpak in een Ontwikkelteam is dat zowel de bouwsector als de bewoners vroegtijdig worden betrokken bij de opgave van de transitie naar een aardgasvrije wijk.

‘Samen’ en ‘doen’ is het geheim

Het geheim van het succes ligt dan ook in het samen doen: lokale bewoners werken vanuit een dorps- of wijkraad of plaatselijke coöperatie in een werkgroep (Ontwikkelteam) samen met lokale uitvoeringspartijen, grotere regionale bouwbedrijven met kennis en ervaring én met de gemeente en de Versnellers aan de opgave. Stap voor stap verkennen ze de wijk, het woningbestand, de mogelijke warmtescenario’s, de verduurzamingsmaatregelen, de energiebesparing, de businesscase en benodigde vervolgstappen.

Wijkuitvoeringsplan

De inzet van een Ontwikkelteam levert bruikbare output op die kan worden gebruikt bij het opstellen en concretiseren van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) in het kader van de warmtransitievisie. Het gaat om concrete bouwstenen zoals warmtescenario’s, woningtypen, verduurzamingsmaatregelen, subsidiemogelijkheden, koppelkansen en handelingsperspectief. Doordat er in scenario’s wordt gewerkt waarin gezamenlijk keuzes zijn gemaakt en waarin meerdere combinaties en oplossingen mogelijk zijn, is er veel draagvlak. Door alle partijen mee te laten denken in het proces wordt de weerstand weggenomen en ontstaat er een positieve houding.

Op-maat-aanpak in samenwerking met stakeholders

VersnellingNL biedt een ‘op-maat-aanpak’, waarbij aan de hand van de vier V’s wordt gewerkt aan  een wijkaanpak voor aardgasvrij. Hiermee zorgen ze dat de verduurzaming sneller, beter en met een gedragen aanpak uitgevoerd kan worden. Vanuit de opgedane ervaring met ontwikkelteams in meerdere trajecten komt men snel tot een plan op maat. De voordelen van de diverse samenwerkingsvormen waaruit kennis is opgedaan met verrassende uitkomsten, kunnen in elk traject direct worden toegepast.

Ook aan de slag?

Versnellers Eric Kouters en Gertjan Brand: “Wil jij ook gebruikmaken van de reeds opgedane kennis uit eerdere trajecten, de rekentool uitproberen om de voor jou beste keuze te kunnen maken en de versnelling nu starten? Zoek jij ook hulp om jouw gemeente te versnellen naar aardgasvrij? Wil je dit met een gedragen aanpak doen waarbij samen met bewoners en bedrijven de zoektocht naar kansrijke verduurzamingsopties voor bestaande woningen aan wordt gegaan? VersnellingNL neemt graag de tijd om je meer te vertellen over de aanpak.” Neem contact op via eric@versnellingnl.nl en gertjan@versnellingnl.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: