Kennisplatform voor Oost Nederland

Vitens onderzoekt drinkwaterbronnen in de Gelderse Vallei

Geplaatst op 10 april 2024
Vitens onderzoekt drinkwaterbronnen in de Gelderse Vallei

Drinkwaterbedrijf Vitens start in april met een zogenoemd grondwateronderzoek in de Gelderse Vallei tussen Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Ede. Het bedrijf gaat aan de slag om de kwaliteit van het grondwater te onderzoeken in een zoektocht naar nieuwe bronnen om drinkwater van te maken. Schoon en veilig drinkwater uit de kraan lijkt een vanzelfsprekendheid in Nederland. Door een toenemende vraag naar drinkwater staat die vanzelfsprekendheid onder druk. Vitens moet meer drinkwater maken en daar zijn nieuwe bronnen en winningen voor nodig.

De provincie Gelderland heeft gebieden aangewezen met grondwatervoorraden die mogelijk geschikt zijn om in de toekomst drinkwater van te maken. Deze gebieden worden nu al extra beschermd tegen verontreiniging en vervuiling. Eén van deze gebieden ligt in de Gelderse Vallei. Gelders watergedeputeerde Ans Mol: De stijgende vraag naar drinkwater vraagt om inspanningen zoals deze, zodat we iedere Gelderlander in de toekomst van drinkwater kunnen blijven voorzien. Daarom hebben we als provincie ook drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen, waaronder de Gelderse Vallei. Dit is een eerste stap om te komen tot een nieuwe winning voor extra drinkwatercapaciteit in dat gebied.”

Diepe grondwater

Tijdens het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in de Gelderse Vallei boort Vitens tot ongeveer 250 meter diep om monsters te nemen uit het diepe grondwater en de grondopbouw in beeld te brengen. Dit onderzoek moet uitwijzen of het grondwater op deze diepte geschikt is om drinkwater van te maken. De boringen vinden plaats op openbaar terrein in de gemeente Barneveld en Ede. De locaties zijn met de gemeenten afgestemd. De locatie van een boorinstallatie is geen indicatie voor de plek van een mogelijk toekomstige nieuwe winning.

Vergunning

Vitens is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater omdat de drinkwatervraag stijgt. Dit komt onder andere door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische groei. Dit onderzoek is de eerste stap van een zoektocht die jaren kan duren. De plek van het grondwateronderzoek zegt niets over de plek van een mogelijke grondwaterwinning in de toekomst. Dit onderzoek is de allereerste stap in onze zoektocht naar een nieuwe bron in de Gelderse Vallei. Op basis van deze uitkomst besluiten we of we de mogelijkheden in de Gelderse Vallei verder onderzoeken. Dit is een proces dat jaren in beslag neemt.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: