Kennisplatform voor Oost Nederland

Gezamenlijke afspraken over (toekomstige) ontwikkeling bedrijventerreinen in Regio Foodvalley

Geplaatst op 17 januari 2023
Een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt in Regio Foodvalley

De acht gemeenten in Regio Foodvalley hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio. Dit staat in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). In dit programma staat hoe bedrijventerreinen worden uitgegeven en aan welke kwaliteitseisen werklocaties moeten voldoen. Duurzaamheid, klimaat en energie zijn belangrijke thema’s die terugkomen in deze regionale afspraken.

Regio Foodvalley heeft een sterke economie. Bedrijventerreinen vormen hierin een belangrijke pijler. Ongeveer 45% van de werkgelegenheid, dat zijn circa 75.000 banen, is op de bedrijventerreinen gevestigd. Bedrijventerreinen zorgen voor veel werk, meer dan de helft van de regionale economie. De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 10.000 banen op de bedrijventerreinen bijgekomen. Op een aantal bedrijventerreinen blijft de groei van de werkgelegenheid achter, dit heeft onder andere te maken met gebrek aan ruimte.

De groei van de werkgelegenheid zit voornamelijk in de doorontwikkeling en de groei van de bedrijven. De bedrijven in de regio groeien, ontwikkelen en verduurzamen. Regio Foodvalley wil de bedrijven in de regio houden en eventueel de ruimte bieden die zij nodig hebben. Maar de vraag naar meer ruimte neemt steeds meer toe. Niet alleen voor de doorontwikkeling van bedrijven, maar ook om woningen te bouwen en energie op te wekken. Het is belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Over de invulling van bedrijventerreinen zijn regionale afspraken gemaakt met de acht regiogemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het RPW. Het RPW bestaat uit een visie op de economische toekomst in de regio en een uitvoeringskader. Regio Foodvalley wil nu en in de komende jaren voldoen aan de te verwachten marktvraag, maar ook flexibiliteit hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt.

Regionaal Programma Werklocaties

Samen met de acht regiogemeenten en de provincie Gelderland en Utrecht heeft Regio Foodvalley het programma werklocaties gemaakt. Als regio werken wij aan toekomstbestendige werklocaties. In het programma is veel aandacht voor verduurzaming, biodiversiteit, klimaat en energie. De regionale afspraken staan beschreven in de geactualiseerde beleidsdocumenten: ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties ‘2022 – 2026’ van Regio Foodvalley. De acht gemeenteraden van de regiogemeenten hebben de beleidsuitgangspunten uit het RPW vastgesteld voor de komende 4 jaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het RPW op 10 januari 2023 vastgesteld.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: