Kennisplatform voor Oost Nederland

Met VersnellingNL leidt aanjagen tot versnellen

Geplaatst op 1 juni 2022
Met VersnellingNL leidt aanjagen tot versnellen

Innovatie, duurzaamheid, circulariteit. Belangrijke transitiethema’s. Maar tegelijkertijd ook containerbegrippen. Veel bedrijven en overheden worstelen met de vraag hoe je dit slim en goed in praktijk kunt brengen. Maar waar begin je en hoe zorg je voor concreet resultaat? Binnen VersnellingNL zetten Gertjan Brand, Eric Kouters, Carmen Oude Wesselink en Stendert de Vries zich vol enthousiasme in om Oost-Nederland duurzamer te maken met een concrete aanpak. Hierdoor wordt succesvol en duurzaam innoveren mogelijk.

De ambitie van de gemeente Staphorst is dat in 2030 minimaal 49% van de energie in Staphorst uit hernieuwbare bronnen komt. Dit is een uitdagende ambitie. “Wij helpen de gemeente door woningeigenaren te interesseren in verduurzaming van hun woning, en door gelijktijdig installateurs en bouwbedrijven te helpen met een aantrekkelijk duurzaamheidsaanbod. Op deze manier breng je duurzame vraag en aanbod bij elkaar”, vertelt Stendert. “Aanjagen is bij VersnellingNL niet alleen mensen interesseren, maar een beweging in gang zetten die ook na onze opdracht door blijft gaan. Dit doen wij met onze unieke 4V-aanpak. Met deze aanpak maken wij de stap van Visie, Verbinding, Verankering naar blijvende Versnelling. Ons doel is om onszelf weer overbodig te maken!” 

Verbinden

In Noordoost-Twente is versneller Eric gevraagd om de belangen van vier verschillende stakeholders in balans te houden bij de ontwikkeling en exploitatie van een Biogas-hub. “Het helpt als je onafhankelijk bent, met overzicht over het hele speelveld en voldoende zicht op de materie, de verschillende belangen en het einddoel. Ik help de stakeholders met de verbinding en het proces van samenwerken, naar een gezamenlijke entiteit: Boerengas BV. Voor gemeente Staphorst zet ik de opgedane kennis inmiddels ook in om het proces voor de ontwikkeling van biogas en groen gas te versnellen.”

Onafhankelijk versnellen

Gertjan is eveneens binnen Energie van Noordoost-Twente actief. Als gebiedsregisseur windenergie werkt hij in het veld aan de versnelling van de energietransitie. Naast overleggen met dorpsraden, voert hij ook keukentafelgesprekken met grondeigenaren of werkgroepen van bewoners van zoekgebieden. Door het ontsluiten van achtergrondinformatie, inzichten en ervaringen rond projecten elders én het beantwoorden van inhoudelijke vragen wordt het proces verbeterd. “Ook organiseer ik bijvoorbeeld een excursie naar bestaande windparken in Overijssel, zodat betrokkenen zichzelf een beeld kunnen vormen. Onafhankelijk informatie verstrekken helpt om in de praktijk te versnellen.”

Aanjagen

Het aanjagen van innovatie in de energietransitie en de circulaire bouw is voor versneller Carmen haar dagelijkse praktijk. “Het tastbare eindresultaat van het driejarige internationale project INDU-ZERO is een unieke showcase in Enschede. In opdracht van provincie Overijssel heb ik een woning van corporatie Domijn ingericht met alle informatie over het project, de toegepaste innovaties en de nieuwste ontwikkelingen. Het huis is onderdeel van drie woningen die gerenoveerd zijn met het innovatieve renovatiepakket. De panelen worden als een ‘theemuts’ over de woning heen geplaatst. Voor Domijn voer ik de communicatie over het project uit en coördineer ik de rondleidingen. Het is geweldig om te zien hoe regionale, landelijke en zelfs internationale partijen hier enthousiast over zijn!”

Duurzaam bouwen

Binnen Cirkelstad Deventer en Apeldoorn staan Eric en Carmen aan de lat om circulair bouwen aan te jagen. Ze organiseren hier een netwerk van partners die als koplopers op het gebied van circulariteit het verschil willen maken en willen versnellen. Geheel in lijn met Coöperatie VersnellingNL. “Het is belangrijk om diverse partijen samen te brengen om zo duurzaamheid en vernieuwing samen aan te jagen. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld geregeld rondetafelgesprekken. Door deze kennisdeling pakken we de handschoen samen op om versneld stappen te zetten naar een duurzame gebouwde omgeving”, sluit Carmen af.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: