Kennisplatform voor Oost Nederland

Nieuwe strategie VMO: ‘Samen sta je sterker’ 

Geplaatst op 2 augustus 2022
Nieuwe strategie VMO: ‘Samen sta je sterker’ 

In de nieuwe strategie van VMO (Verenigde Maakindustrie Oost) is samenwerken de belangrijkste pijler. “Samenwerken is een kracht, samen sta je veel sterker in het leven”, aldus Rob van den Nieuwboer, de nieuwe voorzitter van VMO. Petra Deterink, directeur VMO, beaamt dit. “In het verbinden van maakbedrijven in onze regio zien wij veel kansen.”  

Rob was eigenaar van Holland Hydraulics: zijn zoon heeft het bedrijf per 1 januari overgenomen. Rob is voorzitter van VMO sinds 1 april, vanaf dat moment is ook de nieuwe strategie ingezet. Petra: “Het grootste deel van onze leden heeft het erg druk. De problemen omtrent materiaaltekorten, hoge prijzen van materiaal, stijgende energieprijzen én personeelstekorten zijn groot. Als VMO halen we informatie op bij de leden, inventariseren we waar behoefte aan is en springen daar op in.”

Circulaire economie
Rob: “We leven in een spannende en boeiende tijd; er zitten maatschappelijke verschuivingen aan te komen. Vanwege de tekorten moeten we bijvoorbeeld anders met grondstoffen omgaan. We waren onlangs met de VMO op de Hannover Messe. Daar merkten we dat ook in Duitsland verschuivingen plaatsvinden in het denken over en construeren van producten: ideeën over hergebruik en andere verdienmodellen beginnen te landen. Organisaties zoals de onze kunnen helpen dit te versnellen. VMO is dé organisatie voor machinebouwers, automatiseerders en robotiseerders. Onze bedrijven kunnen een stempel zetten door aan tafel te gaan met productontwikkelaars. Wij stimuleren dat zeker, zodat onze leden met nieuwe businessmodellen aan de slag kunnen.”

Petra: “Daarnaast zijn wij partner in CESI-ON, het programma voor slimme en circulaire maakindustrie in Oost-Nederland. Dit is een project van de provincies Overijssel en Gelderland, met zeventien partners. Er worden onder andere CIRCO-tracks geboden voor bedrijven, om inzicht te krijgen in hun circulaire opties. Binnenkort hebben we een bijeenkomst met Novel-T, daarvoor nodigen we eigenaren van bedrijven én de verantwoordelijken voor materiaalgebruik binnen die bedrijven uit, zodat we kennis binnenhalen en van elkaar leren.”

Onderwijs en personeel
De vraag naar vakmensen is groot. Reden voor VMO om intensief contact te onderhouden met onderwijsinstellingen. Rob: “Studenten en scholieren hebben met veel meer maatschappelijke invloeden te maken dan vorige generaties. Het onderwijs doet zijn uiterste best om daar structuur in te houden: ze bieden veelzijdigheid, maar moeten tegelijkertijd keuzes maken in kennisdeling. Wij willen onderwijsinstellingen helpen die keuzes eenvoudiger te maken. Wij praten graag mee, ook zodat studenten inzien dat de techniek een geweldige sector is om in te werken!”
Petra: “Ons MKB-platform werkt ook aan personeelsvraagstukken, dat doen we met een groep van twintig bedrijven samen met Techniekpact Twente. We nodigen voor deze bijeenkomsten vaak externe specialisten uit. Zoals een marketeer die meekijkt naar de branding van een bedrijf: hoe presenteer je jezelf zodat je uitnodigend bent voor nieuwe werknemers?”

Gunfactor
Rob en Petra weten: VMO-leden hebben de gunfactor. Rob: “We zijn een hechte club van maakbedrijven in Oost-Nederland. Onderlinge samenwerking tussen deze waardevolle ondernemingen bevorderen we graag. Maar pas als je de capaciteiten van je buurman kent, kun je mogelijkheden zien voor samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van het combineren van toepassingen of toelevering. Om minder afhankelijk te zijn van ontwikkelingen in andere delen van de wereld, moeten we onze toeleverketens korter maken: minder transport, minder opslag, minder last van verstorende factoren. Dat is hard nodig en dit is ook een maatschappelijke verandering die wij zien. Hopelijk zet dit door.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: