Kennisplatform voor Oost Nederland

Oost-Nederland: “Benut regionale scholingsfondsen voor herstel arbeidsmarkt”

Geplaatst op 13 november 2020

De provincies Overijssel en Gelderland en de arbeidsmarktregio’s roepen het Rijk op om bij het herstel van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande aanpak, netwerken en scholingsfondsen in de regio. Op die manier wordt de 1,4 miljard euro die het Rijk beschikbaar stelt voor herstel van de arbeidsmarkt en scholing het meest efficiënt en doelgericht besteed.

Gedeputeerde Tijs de Bree (Arbeidsmarkt) voor Overijssel: ”We zullen alle middelen nodig hebben om de klappen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt op te vangen. In veel regio’s bereiken we inmiddels zowel werkzoekenden als ondernemers met een bewezen aanpak. Deze infrastructuur kan direct worden ingezet. We willen graag samenwerken met het rijk om de herstelgelden op een goede, vertrouwde manier in de regio’s te laten landen. Doen wat werkt!”

Aansluiten bij provinciale herstelplannen

Gedeputeerde Peter Kerris (Werk en Wonen) voor Gelderland: “Er komt een golf aan werkloosheid aan. Door Covid-19 dreigen hele sectoren om te vallen, terwijl er in andere sectoren een groot tekort aan mensen is. Denk aan de zorg, de bouw en de energietransitie. Met sectoroverstijgende omscholingstrajecten zoals Leve(n) Lang Vakmanschap hebben provincies en arbeidsmarktregio’s laten zien hoe we mensen van werk naar werk kunnen begeleiden. Maak hier gebruik van!’

Wethouder René de Heer van de gemeente Zwolle en portefeuillehouder Arbeidsmarkt voor de Regio Zwolle:  “Covid-19 heeft grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid, voor ondernemers en inwoners. Het is belangrijk dat middelen terecht komen waar ze het meest nodig zijn: bij de mensen zelf. Zonder veel gedoe. Belangrijk is om landelijk beleid niet centraal uit te zetten, maar op te pakken dichtbij de ondernemer en inwoners. Regio Zwolle heeft een human capital aanpak die werkt, met ruimte voor maatwerk, ruimte voor differentiatie en ruimte voor samenwerking. Tussen sectoren, ondernemers, vakbonden en onderwijsinstellingen. Gericht op actie en resultaat. We kennen een traditie in samenwerken tussen provincies, gemeenten, UWV, (beroeps)onderwijs en sociale partners. Een crisis van deze omvang benadrukt het belang van onze samenwerking. Nu en in de toekomst.”

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Hierin is een herstelplan opgenomen waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor om-, bij- en herscholing van werknemers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. De Oost-Nederlandse regio’s en de provincie zijn blij met de steun die het Rijk op dit vlak levert, en willen graag samenwerken met het Rijk om de middelen zo effectief mogelijk in te zetten. In de regio’s is de afgelopen een stevige infrastructuur opgebouwd en veel ervaring opgedaan in scholing van werknemers en mensen die ongewenst aan de zijlijn staan.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: