Provincie Overijssel als logistieke hotspot op Transport Logistic in München

31 mei 2019 Logistiek

Holland, your logistic gateway to Europe. Dat is de hoofdboodschap die wordt uitgedragen tijdens de beurs. De deelname aan deze beurs heeft als doel om nieuwe contacten op te doen in de internationale logistieke en verladende wereld. Daarnaast hebben logistieke ondernemers en partijen de mogelijkheid om te participeren in deze stand om de stand als uitvalsbasis te gebruiken voor het ontvangen van hun relaties en bestuurders. Maar liefst 26 andere partijen maken hier gebruik van en gaan als deelnemer mee naar de beurs.

De Transport Logistic in Munchen is dé plek waar belangrijke spelers binnen de wereldwijde transport en logistiek samenkomen, om zo een wereldwijde samenwerking te bevorderen, binnen een sterk groeiende en veranderende markt. De beurs vindt van 4 t/m 7 juni 2019 plaats in München en trekt rond de 80.000 bezoekers en zo’n 2000 exposanten.

Op donderdag 6 juni van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de deelnemende partijen, gezamenlijk met de havens van Amsterdam en Rotterdam, een Holland borrel op deze stand (B2.305). De borrel wordt geopend door Paul IJmkers, Consul-Generaal in München.

Nederland als logistieke toegangspoort voor Europa

Nederland is een belangrijke logistieke poort dat wereldwijde markten met elkaar verbindt. Port of Rotterdam, Port of Amsterdam en Amsterdam Airport Schiphol zijn toonaangevende voorbeelden hiervan. Vanuit deze logistieke hubs zijn alle belangrijke industriële en economische centra in West-Europa binnen 24 uur te bereiken. De sterke logistieke positie van Overijssel speelt een belangrijke rol binnen dit geheel. De drie ports (Zwolle, Twente en Deventer) liggen zeer gunstig op de North Sea Baltic Corridor: de handelsroute tussen de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Bremen, Hamburg, Oost-Europa en Scandinavië.

Port of Logistics Overijssel

De provincie Overijssel, het logistieke bedrijfsleven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en de drie Overijsselse Ports werken samen binnen het ondernemersgedreven samenwerkingsverband Port of Logistics Overijssel (POLO). Belangrijke thema’s van dit programma zijn: het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio; innovatie en verduurzaming van goederenvervoer en logistiek; het stimuleren van vervoer via water; een vitale logistieke arbeidsmarkt en (internationale) profilering. Kijk voor meer info op http://www.overijssel.nl/thema’s/verkeer-wegen/port-logistics/ en op https://oostnl.nl/nl/BidbookPortsofOverijssel