Kennisplatform voor Oost Nederland

Regio Foodvalley wil in 2030 slim en duurzaam bereikbaar zijn

Geplaatst op 15 februari 2023
Regio Foodvalley wil in 2030 slim en duurzaam bereikbaar zijn

Regio Foodvalley moet in 2030 slim, duurzaam en gezond bereikbaar zijn. Dat staat in de “Bereikbaarheidsagenda 2023-2026” die door het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley is vastgesteld en voor een reactie aan de gemeenteraden van de acht regiogemeenten wordt voorgelegd.

Regio Foodvalley is een dynamische regio waar de komende jaren zo’n 40.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Het is belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft, want meer inwoners en meer bedrijven betekent ook een groei van het aantal verkeersbewegingen. Ook is er de noodzaak om de uitstoot van stikstof en fijnstof door het verkeer in te perken.

Programmalijnen

Om de bereikbaarheid de komende jaren te verbeteren en te versterken, zijn drie programmalijnen gemaakt met acties en projecten:

1. Een goede bereikbaarheid ván de regio

Het is belangrijk dat Regio Foodvalley optimaal is en blijft aangesloten op de grote corridors A1 en A12 – zowel via de weg als via het spoor. Dat is essentieel om het extra verkeer op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. De aanpak van (auto)knelpunten op deze corridors hebben extra aandacht nodig. Dat geldt ook voor de zuidelijke ontsluiting van de regio via de Rijnbrug.
Voor het personenvervoer moeten de stations Ede-Wageningen, Veenendaal-De Klomp en Barneveld-Noord goed bediend blijven om door te kunnen groeien naar hoogwaardige multimodale knopen. Daarvoor is nauwe samenwerking met provincies, buurregio’s, vervoerders en het Rijk nodig.

2. Een goede bereikbaarheid in de regio

Regio Foodvalley wil dat in 2023 steden, dorpen, kleine kernen en de buitengebieden van de regio, ook de nieuwe woningbouwlocaties, goed worden ontsloten. Daarvoor wordt onder andere geïnvesteerd in fietsnetwerken, zoals in het Binnenveld tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal, maar ook in Barneveld, Nijkerk en Hoevelaken.
Regio Foodvalley werkt ook aan het ontwikkelen van een aantal mobipunten. Dat zijn multimodale overstappunten waar mensen gemakkelijker kunnen overstappen tussen auto, OV (trein/bus) of fiets/e-bike. De afgelopen maanden is al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op verschillende plekken in Regio Foodvalley mobipunten te realiseren. Ook wordt in deze programmalijn gekeken naar het ontwikkelen van hoogwaardig openbaar vervoer om de verbindingen binnen de regio te versterken.

3. Een duurzame, slimme en veilige mobiliteit

Regio Foodvalley heeft de ambitie dat de mobiliteit in de regio in 2023 aanmerkelijk duurzamer is. Daarvoor wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen waardoor werknemers en studenten meer gebruik maken van het openbaar vervoer en/of de fiets.
Regio Foodvalley verbetert daarnaast ook de verkeersveiligheid, vooral op wegen in de buitengebieden en op scholieren- en studentenroutes. We beschermen zo de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en dit maakt meteen het fietsen aantrekkelijker.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: