Kennisplatform voor Oost Nederland

Rijksmiljoenen voor gebiedsontwikkelingen in Regio Foodvalley

Geplaatst op 27 juni 2023
Rijksmiljoenen voor gebiedsontwikkelingen in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley ontvangt opnieuw miljoenen van het Rijk om woningbouw mogelijk te maken: het kabinet wil ruim € 21 miljoen investeren in gebiedsontwikkelingen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De afspraken werden 13 juni jl. gemaakt tijdens het zogenoemde Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Vorig jaar ontving Regio Foodvalley € 104 miljoen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van woningbouwlocaties en het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen.

Regio Foodvalley staat, met de bouw van 40.000 woningen, aan de vooravond van een stevige schaalsprong. Om dat mogelijk te maken, zijn bereikbaarheids- en gebiedsinvesteringen nodig. Vorig jaar ontving Regio Foodvalley al ruim 100 miljoen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van woningbouwlocaties in Barneveld (Bloemendal), Ede (Kernhem) en Veenendaal (Spoorzone Centrum). Op deze drie locaties kunnen vóór 2030 woningen worden ontwikkeld; dat is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze Rijksgelden.

Gebiedsinvesteringen

Naast investeringen voor een betere bereikbaarheid, zijn ook gebiedsinvesteringen nodig om de bouw van woningen op deze drie locaties mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen (in Kernhem in Ede), de aanleg van een stadspark (in Veenendaal) of om maatregelen voor de windvang van een molen (in Ede-Zuidoost).

Verheugd

Regiovoorzitter René Verhulst is verheugd over de Rijksinvesteringen voor Regio Foodvalley: “Wij dragen met de bouw van woningen bij aan de woningbouwopgave in ons land, maar daarvoor zijn investeringen in bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling nodig. In Regio Foodvalley komen alle grote opgaven samen: woningbouw-, landbouwtransitie, stikstof en energieopgaven. Wij denken als regio – met zoveel innovatie, kennis en expertise – graag mee over oplossingen zodat Foodvalley een bereikbare topregio blijft om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Dat kunnen wij niet alleen – daarvoor hebben wij elkaar nodig: Rijk, provincies, regio en gemeenten.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: