Kennisplatform voor Oost Nederland

Verlenging van impulsregeling parttime werk

Geplaatst op 2 maart 2023
Verlenging van impulsregeling parttime werk

Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Toetreding tot de arbeidsmarkt zorgt voor extra inkomsten, bovenop de bijstandsuitkering. In maart 2023 zou de pilot stoppen. Gezien de positieve resultaten is besloten de pilot te verlengen tot eind 2023.

Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. In maart 2021 werkte 8% van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering parttime. De doelstelling van de pilot was om dit naar 12% te laten stijgen. Inmiddels hebben bijna 300 huishoudens, ruim 12%, door parttime te werken een premie impulsregeling ontvangen. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga: “Door parttime te werken wanneer je in de bijstand zit, mag je wat extra’s verdienen. We zien dat het voorziet in een behoefte. Het stimuleert inwoners om te werken. Voor sommige mensen is deze regeling een stap naar een volledige baan, waardoor geen bijstand meer nodig is. Voor anderen is parttime werken een belangrijke stap om (weer) mee te doen. Ook dat is een belangrijk resultaat.”

Verankering in Participatiewet

Minister Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangekondigd parttime werken binnen de Participatiewet te willen stimuleren en dat ook in de wet te willen verankeren. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink: “Zo ver is het nu helaas nog niet. Daarom hebben we besloten om de regeling voor geheel 2023 in de huidige vorm te verlengen. Dit doen we in afwachting van de besluitvorming over de verruimde vrijlating, het deel van de inkomsten uit werk dat je naast een uitkering mag behouden, die naar verwachting wordt opgenomen in de Participatiewet vanaf 2024.”

Meedoen op de best passende plek

Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn inkomenszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Soms is dat (betaald) werk, een andere keer is het een zinvolle dagbesteding. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: