Kennisplatform voor Oost Nederland

Samenwerking Laborijn en Present Doetinchem omtrent participatie-activiteiten nieuwkomers

Geplaatst op 12 oktober 2022
Samen werkt..voor nieuwkomers

Voor de participatie-activiteiten van nieuwkomers in de gemeente Doetinchem werkt Laborijn samen met Present Doetinchem.

Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering, die sinds januari 2022 van kracht is, uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. De Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Om hen daarbij goed te ondersteunen werkt Laborijn intensief samen met lokale partijen die daarin veel ervaring en expertise hebben.

Verbinding met Doetinchemmers

Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek: “Het is voor nieuwkomers niet eenvoudig en vanzelfsprekend om te integreren in een nieuwe samenleving. Om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving is het contact met Nederlanders van groot belang”. Aan Present is gevraagd om een sluitend programma samen te stellen van participatie-activiteiten voor nieuwkomers in de gemeente Doetinchem. Dit heeft geresulteerd in het programma ‘Meedoen in de samenleving’, gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeente Doetinchem, Laborijn en de nieuwe Wet Inburgering. Belangrijke onderdelen zijn sociale activering, netwerken en participatievaardigheden.

Door middel van verschillende projecten, waarin nieuwkomers worden verbonden met Doetinchemse vrijwilligers, leren ze de Nederlandse cultuur, gebruiken en tradities kennen. Zoals via Meet & Connect, waarbij nieuwkomers een jaar lang worden verbonden met Doetinchemmers. Tijdens dit jaar spreken ze met elkaar af en ondernemen ze activiteiten op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Ze gaan bijvoorbeeld wandelen, samen boodschappen doen en koken of doen een spelletje.

“Aandacht voor ‘landen’ in de gemeente”

Jeroen Spruit, algemeen directeur Laborijn: “Wij zijn blij dat Present en haar vrijwilligers zich voor nieuwkomers inzetten. Zij hebben daarin veel ervaring en expertise. De projecten waarin nieuwkomers kennis maken met Nederlanders en de Nederlandse cultuur zijn een waardevolle aanvulling op de verplichte onderdelen van inburgering. Inburgeren omvat immers meer dan de taal leren, participeren en werken. Ook aandacht voor bijvoorbeeld het ‘landen’ in de gemeente is hierbij erg belangrijk. Dankzij de samenwerking met Present is deze aandacht er voor nieuwkomers in de gemeente Doetinchem.”

Alle afspraken over de samenwerking zijn onlangs vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: