Kennisplatform voor Oost Nederland

Woondeal voor bouw van 25.000 woningen in Regio Foodvalley

Geplaatst op 14 maart 2023
Woondeal voor bouw van 25.000 woningen in Regio Foodvalley

Tot en met 2030 worden in Regio Foodvalley 25.000 woningen gebouwd. Dat staat in de ‘Woondeal Regio Foodvalley’ die op 8 maart jl. is ondertekend door minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), gedeputeerden Peter Kerris (Gelderland) en Rob van Muilekom (Utrecht), voorzitter René Verhulst van Regio Foodvalley en wethouders van de acht regiogemeenten. Het streven is om 66% sociale- en middenhuur- en betaalbare koopwoningen te bouwen.

Voorzitter Regio Foodvalley René Verhulst: “Wij weten, dat er veel behoefte is aan nieuwbouwwoningen in onze regio, vooral in het betaalbare segment. Wij hebben in de Woondeal Regio Foodvalley met Rijk en provincies afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen en wat daarvoor nodig is, zoals geld voor goede bereikbaarheid (voor openbaar vervoer, fietspaden en wegen) en extra ambtenaren om snel bouwplannen te kunnen beoordelen en vergunningen af te geven. Wij zijn blij dat de afspraken zijn gemaakt en wij zetten ons als regiogemeenten in voor de bouw van deze nieuwe woningen.”

Vorig jaar september maakten de minister, provincie Gelderland en provincie Utrecht al afspraken over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met gemeenten en woningbouwverenigingen is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes regionale woondeals in de provincie Gelderland. In deze woondeals staan onder andere afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid en de randvoorwaarden. In Regio Foodvalley wordt van de 25.000 woningen minimaal 56% in het betaalbare segment gebouwd. Dit is inclusief 28% sociale huur (tot € 763,- per maand). Deze woningen worden gerealiseerd in de gemeenten: Barneveld 5.380, Ede 7.000, Nijkerk 3.857, Renswoude 324, Rhenen 431, Scherpenzeel 841, Veenendaal 4.800 en Wageningen 2.750.

Kans op een betaalbare woningen

Gelders gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood in Gelderland is hoog. Samen met Rijk, gemeenten en woningcorporaties versnellen we de woningbouw in deze provincie. We geven starters en doorstromers hiermee weer een kans op een betaalbare woning.” Utrechts gedeputeerde Rob van Muilekom: “In Utrecht zien we een groot tekort aan betaalbare woningen. Met deze woondeals kunnen we snel, duurzaam én betaalbaar woningen realiseren. Zeker met de verwachte groei van het aantal inwoners van onze provincie is dit noodzakelijk. We kunnen dit niet alléén als provincie. Daarom moeten we in Regio Foodvalley samen met de provincie Gelderland en alle andere partners onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat al onze inwoners een t(h)uis hebben in onze provincies.”

Betaalbaarheid

De woningcorporaties in de Foodvalley zijn blij met de Woondeal. “In onze begrotingen houden we al rekening met de bouw van ruim 8.500 woningen tot 2030”, schrijven zij in een ondersteuningsverklaring. Dat is ongeveer 30% van het totaal aantal huizen dat tot 2030 in Regio Foodvalley moet worden gebouwd. Marco de Wilde, woordvoerder namens de aangesloten woningcorporaties in Regio Foodvalley: “Ook in onze regio is de woningnood groot. Die grote ambitie kunnen we alleen realiseren als gemeenten en corporaties regionaal samenwerken.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: