Kennisplatform voor Oost Nederland

Ziezodan ondersteunt Syntrus Achmea huurders bij digitaal melden van reparaties

Geplaatst op 16 juni 2020

Het innovatieve, digitale platform van Ziezodan wordt per 1 juni door Syntrus Achmea ingezet voor het melden en plannen van reparatieverzoeken door huurders. Syntrus Achmea Real
Estate & Finance, REBO Vastgoed Management en Ziezodan hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er wordt gestart met een pilot bij ongeveer 2.0000 woningen. De intentie is om bij goed functioneren op te schalen naar de ruim 23.500 woningen die Syntrus Achmea in portefeuille heeft. In de uitvoering van de pilot wordt samengewerkt met PHB De Combi en PHB Deventer.

Eenvoudig melden van onderhoud en reparaties
Het digitale platform van Ziezodan zorgt voor een vereenvoudiging van het proces en de communicatie rondom het melden en plannen van onderhoud en reparaties. Alle denkbare reparaties
komen samen in een dashboard. Een huurder heeft binnen enkele minuten een reparatieverzoek gemeld en ingepland. Voor de verschillende aangesloten onderhoudsbedrijven koppelt het platform de melding aan de actuele planning van de beschikbare vakman in de buurt. Tegelijk geeft het dashboard inzicht in de status van het verzoek, de kwaliteit, doorlooptijd en tevredenheid van de oplossing. Door deze transparantie wordt een hogere huurderstevredenheid verwacht.

Hogere huurderstevredenheid en minder CO2-uitstoot
“In eerste instantie willen wij met de inzet van deze nieuwe technologieën de huurderstevredenheid vergroten en de CO2-uitstoot verlagen”, zegt Annemarie Maarse, Residential & Healthcare Director bij Syntrus Achmea. “Daarnaast verrijken we onze kennis over het dagelijkse onderhoud. Daar kunnen we onze processen en voorwaarden op aanpassen, wat op termijn zal leiden tot een efficiëntere inrichting en dus lagere kosten voor onze klanten.”

Marleen Kranenburg, Algemeen Directeur REBO Vastgoed Management: “Voor ons is de huurderstevredenheid belangrijk. Deze tevredenheid wordt constant op diverse manieren gemeten. Het gemiddelde tevredenheidscijfer over de afhandeling en uitvoering van reparatieverzoeken is over de gehele branche nog onvoldoende. Daarom werken we graag mee aan deze pilot om te kijken of dit bijdraagt aan de huurderstevredenheid. We verwachten er veel van. Een positief resultaat zal zorgen voor een verdere uitrol.”

Michiel Pot, Algemeen Directeur Ziezodan: “Met ons platform koppelen we huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven en maken we het onderhoudsproces voor hen eenvoudig. Het transparante proces zorgt ervoor dat zowel de huurder, het onderhoudsbedrijf als de vastgoedbeheerder continu inzicht hebben in de status en de aard van de storing. We zijn blij met deze samenwerking. We verwachten hiermee voor Syntrus Achmea waarde te kunnen toevoegen door meer inzicht te geven en de efficiency te verbeteren.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: