Kennisplatform voor Oost Nederland

Coronacrisis maakt cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in agrarische sector nog meer duidelijk

Geplaatst op 10 februari 2021
Coronacrisis maakt cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in agrarische sector nog meer duidelijk

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw beantwoordde in 2020 4.233 vragen, 13,8% vragen meer dan het jaar daarvoor. 1.240 vragen hadden betrekking op het coronavirus. Werkgevers weten het aanspreekpunt te vinden voor vragen over cao en arbeidszaken, maar het afgelopen jaar ook voor snel en betrouwbaar nieuws over de corona-ontwikkelingen. Door de unieke positie van de Werkgeverslijn en het uitstekende netwerk van LTO Nederland kreeg de Werkgeverslijn informatie over richtlijnen en verscherpte maatregelen uit de eerste hand. Adviseur Diana Eleveld: “Wij zijn hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw en konden boeren en tuinders snel de juiste informatie bieden”.

Het aantal vragen dat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt, wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in cao’s en wetgeving, maar afgelopen jaar vooral door het coronavirus en de noodgedwongen maatregelen. Adviseur Diana Eleveld, al jarenlang een van de vaste gezichten binnen de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, geeft aan dat het niet eerder zo hectisch was. Eleveld: “Werkgevers willen accurate informatie over corona en de impact van het virus voor hun bedrijf en personeel.” De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft laten zien de capaciteit en flexibiliteit te hebben om daar samen met betrokken partijen adequaat op te kunnen reageren.

Taskforce
Vanaf het moment van de lockdown stond de telefoon van de Werkgeverslijn roodgloeiend, aldus Eleveld. Om de toestroom aan telefonische vragen behapbaar te houden voor het team van de Werkgeverslijn werkte ze in het begin ’s avonds en in het weekend door. In het begin dagelijks en inmiddels wekelijks schuift de Werkgeverslijn aan bij de Taskforce Arbeid met daarin belangenorganisaties, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB en regionale LTO’s. De vragen en signalen die de Werkgeverslijn krijgt van agrarische werkgevers zijn vaak leidend voor het overleg, aldus Eleveld.

Stijging kijkers en bezoekers
Al snel werden er corona-update webinars georganiseerd. Hiervoor bleek veel animo, in totaal zijn 19 webinars gehouden met het aantal kijkers variërend van 400 in het begin tot een kleine 150 nu. De website bood agrarische werkgevers nog meer (corona) nieuwsupdates, video’s en tools. Dit wierp zijn vruchten af, het aantal websitebezoeken steeg met maar liefst 95,4% ten opzichte van 2019. Eleveld: “Een ongelofelijk aantal van 407.969 unieke bezoekers bezocht onze website.”

Behoefte aan informatie en advies groeit
Op de infographic van de Werkgeverslijn is te zien over welke onderwerpen naast corona de meeste vragen gesteld werden. Net als vorig jaar kwamen de meeste vragen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten. Afgelopen jaar werd meer en meer duidelijk dat de behoefte aan informatie en advies blijft groeien. Door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kan iedere agrarische werkgever gebruik maken van de ervaring en expertise van het team van de Werkgeverslijn. Eleveld: “Goed werkgeverschap is en blijft voor de Werkgeverslijn een speerpunt.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: