Kennisplatform voor Oost Nederland

Gezamenlijke missie VGZ en HumanCapitalCare

Geplaatst op 6 januari 2022

‘Word de gezondste werkgever van Nederland’. Dat klinkt bijna utopisch, maar het is een realistisch streven van HumanCapitalCare en één van haar klanten, zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Eensgezind werken beide organisaties aan deze missie. “We bedenken gezamenlijk oplossingen en trekken met elkaar op als partners op basis van wederzijds vertrouwen”, zegt Jeroen Kremer, directeur Oost Nederland van HumanCapitalCare.

Het partnerschap met VGZ staat volgens Kremer symbool voor hoe HumanCapitalCare invulling wil geven aan haar ambitie om gezond en gemotiveerd werkgeverschap te creëren. Op strategisch niveau toewerken naar het bereiken van doelen: in dit geval verzuimreductie door middel van preventie en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel. “VGZ is al langdurig klant van onze regio Oost Nederland, maar die relatie was aanvankelijk vooral gebaseerd op statistieken en te weinig op strategische inhoud”, vindt Kremer. “VGZ zocht echt een vertrouwenspartner om gezamenlijk te werken aan verzuimpreventie, duurzame inzetbaarheid van personeel en inrichting van de werkomgeving. HumanCapitalCare heeft veel ervaring en kennis om deze thema’s vorm te geven.”

Product-owner team arbeidsvoorwaarden Michel Hoes bij VGZ geeft een inkijkje hoe de zorgverzekeraar voor haar medewerkers de gezondste werkgever van Nederland wil worden. Door toenemende, snelle veranderingen op de werkvloer, het langer (moeten) doorwerken, vergrijzing en schaarste aan personeel ontstaan er uitdagingen. Om die op te lossen zet de zorgverzekeraar vooral in op het voorkomen van ziekteverzuim door meer tijd te steken in de individuele ontwikkeling van haar medewerkers. “We gaan meer het gesprek aan met onze medewerkers: of ze nog lekker in hun vel zitten, of dat het werk wellicht teveel wordt. Zijn ze nog gemotiveerd in hun huidige functie, of kan een cursus of zelfs functieverandering die motivatie stimuleren? We willen niet pas ingrijpen als mensen al zijn vastgelopen.”

Daarnaast wil VGZ vanaf 2022 63-plus medewerkers van de verschillende vestigingen meer met elkaar laten netwerken via digitale meetings en fysieke bijeenkomsten. Daar worden dan thema’s besproken hoe het oudere personeel goed kan blijven functioneren in het voortschrijdende tijdperk van digitalisering en automatisering. Maar ook hoe ze langer kunnen (en moeten) doorwerken. “We noemen dat bij VGZ ‘Fit je pensioen halen’.”   

Sneller ingrijpen

HumanCapitalCare heeft de expertise en mogelijkheden om bovengenoemde processen te analyseren en er vervolgens concrete acties aan te verbinden. Zo kunnen adviseurs allerlei data verzamelen om verzuimrisico’s te meten en te monitoren en deze samen met de opdrachtgever te inventariseren. “Zodoende komen we samen tot oplossingen. Het structureel meten van de mentale en fysieke belastbaarheid en gezondheid van medewerkers is belangrijk om verzuim terug te dringen. Daar hebben wij de tools voor”, zegt Kremer. “Samen met VGZ gaan we voor hen een periodieke vragenlijst ontwikkelen die de medewerkers met enige regelmaat invullen. Zolang het instrument maar eenvoudig en werkbaar is voor het personeel, dan leveren we zinnige zorg.”

Daarnaast streeft HumanCapitalCare naar sneller ingrijpen als werknemers in de knel komen op hun werk. “Traditioneel kan het maanden kosten voordat een bedrijfsarts in overleg met de werkgever kan interveniëren; met VGZ proberen we dat proces aanzienlijk te versnellen door een triage-arts in te stellen. In zo’n situatie mag het niet langer dan twee weken duren om een interventie te kunnen doen.”

Gezonde energie

VGZ en HumanCapitalCare krijgen gezonde energie van deze vorm van strategische samenwerking. Beide partijen nemen de tijd en de ruimte om een gezamenlijke koers voor een lange periode uiteen te zetten. “We zijn heel erg tevreden hoe we het ziekteverzuim binnen onze organisatie gereduceerd hebben dankzij dit partnership. Daarnaast zullen we elkaar nog meer gaan vinden in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Dit is voor ons het summum van partnership”, besluiten Kremer en Hoes.  

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: