Kennisplatform voor Oost Nederland

Onderzoek SME toont aan dat tweederde van de kleine bedrijven vreest klimaatcrisis niet te overleven

Geplaatst op 24 februari 2022
Onderzoek toont aan dat twee derde van de kleine bedrijven vreest klimaatcrisis niet te overleven

De SME Climate Hub – een door de VN gesteund initiatief dat kleine en middelgrote bedrijven helpt gedegen klimaatmaatregelen te nemen en mee te doen aan de ‘Race to Zero’ van de Verenigde Naties – heeft via een enquête onderzocht wat mkb-bedrijven ervan weerhoudt hun koolstofuitstoot te verminderen. De SME Climate Hub voerde de enquête uit onder 194 van zijn leden, goed voor een representatieve steekproef van bedrijven over de hele wereld, in allerlei sectoren, van alle groottes en in alle inkomensgroepen.

Uit de enquête blijkt dat kleine bedrijven de strijd tegen de klimaatverandering aangaan, maar vaak niet over de nodige middelen beschikken om doeltreffende maatregelen te nemen. Acht van de tien deelnemers beschouwen emissiereductie als een “hoge prioriteit”, maar slechts 60% van hen heeft een plan voor emissiereductie. Op de korte termijn zetten deze bedrijven zich in om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het energieverbruik en afval te verminderen (82%), werknemers voor te lichten (64%) en faciliteiten en apparatuur te verbeteren (52%).

Klimaatactie

Klimaatactie verbetert de veerkracht van bedrijven – en steeds meer mkb-bedrijven zien er de voordelen van in. Kleine bedrijven nemen klimaatmaatregelen om hun reputatie te verbeteren (73%), zich van concurrenten te onderscheiden (61%) en aan de verwachtingen van klanten te voldoen (42%). Een grote meerderheid van 96% noemt echter als belangrijkste motivatie om klimaatactie te ondernemen dat het ”het juiste is om te doen”.

Kleine bedrijven

Zelfs kleine bedrijven die zich bewust zijn van hun milieu-impact en de voordelen van koolstofreductie, beschikken vaak niet over de middelen om actie te ondernemen. Dit is een extra barrière voor bedrijven die nog niet actief deelnemen aan het debat. De meest genoemde belemmering voor actie is een gebrek aan vaardigheden en kennis, genoemd door 63% van de ondervraagde bedrijven. Het kan daarbij gaan om voorlichting over waar en hoe te beginnen, basiskennis over de rol van het mkb of de beschikbare tools om hen op weg te helpen. De tweede meest voorkomende belemmering is financiering, genoemd door bijna 50% van de bedrijven. Tegelijkertijd geeft 69% van de mkb-bedrijven aan dat toegang tot externe financiering noodzakelijk is om hun emissies sneller of überhaupt te verlagen. Slechts een derde van de mkb’ers heeft een financiële prikkel gekregen om de emissies te verlagen, en slechts 8% van de mkb-eigenaars kreeg steun van hun bank.

Doelstellingen

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de meest schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, is het essentieel dat kleine en middelgrote bedrijven in staat worden gesteld hun koolstofuitstoot te verminderen. Kleine en middelgrote ondernemingen worden doorgaans geclassificeerd als bedrijven met minder dan 250 werknemers. Hoewel de impact van één mkb-bedrijf op het klimaat misschien klein lijkt, is het cumulatieve effect flink. Het mkb vertegenwoordigt 90% van het bedrijfsleven wereldwijd. Ze maken ook integraal deel uit van de supply chains van grotere bedrijven, en vallen onder de Scope 3-emissiecategorie.

Enorme impact

“Op individuele schaal heeft elk klein bedrijf een relatief bescheiden koolstofvoetafdruk”, zegt María Mendiluce, CEO van de We Mean Business Coalition, een van de oprichters van de SME Climate Hub. “Maar samen hebben deze kleine bedrijven een enorme impact – zowel op de planeet als op hun gemeenschappen. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en een rechtvaardige toekomst te realiseren waarin niemand wordt achtergesteld, is het absoluut noodzakelijk dat elk bedrijf, van elke grootte, de instrumenten heeft die nodig zijn om klimaatactie te ondernemen.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: