Kennisplatform voor Oost Nederland

Vandenbrink en Van Wijnen gaan voor woningbouw op Welkoop-terrein

Geplaatst op 25 oktober 2021
Vandenbrink en Van Wijnen gaan voor woningbouw op Welkoop-terrein

Voor de ontwikkeling en realisatie van circa 500 woningen op het Welkoop-terrein in Harderwijk hebben grondeigenaar Vandenbrink en bouwer en projectontwikkelaar Van Wijnen de samenwerking getekend. Een eerste stedenbouwkundige opzet is al uitgewerkt en de benodigde onderzoeken lopen.

Sinds 2018 is de grondeigenaar op zoek naar een passende invulling voor woningbouw op het Welkoop-terrein. Een bedrijvenlocatie aan de rand van de woonwijk Frankrijk en grenzend aan het bedrijventerrein Lorentz. Gesprekken met de gemeente Harderwijk leidde toen helaas niet tot een constructieve samenwerking.

Voor de zomer van 2021 hebben Vandenbrink en Van Wijnen samen opnieuw het initiatief genomen om plannen te maken die aansluiten bij de woonvisie van de gemeente Harderwijk. Er hebben verkennende gesprekken met de gemeente Harderwijk plaatsgevonden. Vandenbrink en Van Wijnen leggen in een later stadium het plan voor aan de gemeente. De gemeente zal dit vervolgens toetsen en beoordelen om mogelijk in procedure te brengen. Met deze nieuwe ontwikkeling krijgt het woningaanbod in Harderwijk mogelijk een flinke impuls. Bij deze ontwikkeling zijn Vollmer & Partners als stedenbouwkundige en AG NOVA als architect betrokken en wordt gebruik gemaakt van de woonoplossing Fijn Wonen en Wij Wonen van Van Wijnen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: