Kennisplatform voor Oost Nederland

Socialer ondernemen met Djopzz Participatie

Geplaatst op 11 oktober 2021
Socialer ondernemen met Djopzz Participatie

Per 1 mei heeft Djopzz het label Djopzz Participatie in de markt gezet. Er was al sprake van een langjarige strategische samenwerking met Extend-Experts in MVO People, per genoemde datum nam Djopzz de dienstverlening van Extend volledig over, inclusief de adviesdienst MVO Consultancy. Daarmee maakt Djopzz Participatie een vliegende start.

Mariska Çubuk is manager van de business unit Djopzz Participatie en was voorheen senior consultant bij Extend. Ze oogt fris, kleurrijk en helemaal op haar plek in de wereld van inclusief HR-beleid. “Mij inzetten voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is de rode draad in mijn loopbaan.” Meer dan twintig jaar ervaring heeft zij in het adviseren en begeleiden van zowel werknemers als werkgevers. Samen met Bianca Hofmeijer, Joep Dikmans en Kirsten Kos vormt zij het ervaren team van Djopzz Participatie, vertrouwde gezichten voor veel opdrachtgevers en relaties. “Wij hebben allen een passie voor dit werkveld. Ons team heeft specialistische expertise in huis om werkgevers te helpen met sociaal ondernemen en het vormgeven van inclusief werkgeverschap.


Participatie

Op dit moment zijn ruim 150 mensen uit de doelgroep (mensen met een grotere afstand tot werk) via Djopzz Participatie aan het werk bij verschillende werkgevers. “Of het nu een Mkb’er is die één of twee plaatsen beschikbaar heeft, of een groot bedrijf waar een pool van mensen gevraagd wordt, wij gaan aan de slag om een duurzame match te maken met mensen uit de doelgroep. Ik begrijp wel waarom een werkgever voor ons kiest. Het werken met deze doelgroep vraagt specifieke HR-kennis. Daarin ontzorgen we de werkgever. Wij bieden ook flexibiliteit, doordat werknemers desgewenst bij ons in dienst kunnen blijven en gedetacheerd worden bij de werkgever. Djopzz hecht veel waarde aan inclusief werkgeverschap. Wij zijn al jaren gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op trede 3 én 30+. Dat betekent dat minimaal 30% van ons personeelbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij tonen daarmee tevens aan dat wij dit op kwalitatief goede wijze doen. Hiermee onderscheiden wij ons, dit keurmerk is voor ons belangrijk. Zo kunnen bedrijven die een social return verplichting hebben via ons aan die verplichting voldoen.”


Sociaal ondernemen

Veel bedrijven willen zich onderscheiden als sociaal ondernemer en stappen zetten op de prestatieladder. Deels uit ideële motieven, deels omdat PSO-certificering kan bijdragen aan meer omzet. “Wij helpen en adviseren deze bedrijven. Djopzz is licentiehouder bij PSO-Nederland. Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van bedrijven bij certificeringstrajecten. Wij zijn al betrokken bij de Prestatieladder vanaf de ontwikkeling van de PSO en hebben een zeer uitgebreid en divers portfolio opgebouwd in het begeleiden van bedrijven en organisaties. Wij staan garant voor optimale procesbegeleiding, voor elk type organisatie. Zo is Bianca gecertificeerd PSO-adviseur en ikzelf ben lid van de Commissie van Deskundigen PSO bij TNO.”

Netwerk

“Participatie enerzijds, sociaal ondernemen anderzijds,  het zijn twee pijlers van inclusief HR-beleid. Met ons netwerk van bedrijven zijn we ook flexibeler in de inzet van mensen uit de doelgroep en kunnen we terugval in de uitkering voorkomen. Meer weten over de voordelen van socialer ondernemen? Neem gerust contact met ons op.”

Quotes:

‘Ons team heeft de benodigde specialistische expertise in huis’
‘Djopzz hecht veel waarde aan inclusief werkgeverschap’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: