Kennisplatform voor Oost Nederland

Hoe kan het Nederlandse bedrijfsafval circulair worden?

Geplaatst op 20 september 2023
Hoe kan het Nederlandse bedrijfsafval circulair worden?

Duurzaamheid is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in de Nederlandse samenleving, ook binnen het bedrijfsleven. Een aspect dat echter nog veel ruimte voor verbetering biedt, is het omgaan met bedrijfsafval. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven hun afvalstromen circulair maken om niet alleen het milieu te sparen, maar ook economisch voordeel te behalen?

Wat houdt circulair bedrijfsafval in?

Circulair bedrijfsafval gaat over het hergebruiken, recyclen of upcyclen van materialen die normaal gesproken als afval zouden worden beschouwd. Dit kan onder andere gedaan worden door het scheiden van afval: Een bedrijf zal dan een rolcontainer huren voor elk soort afval. Ook houdt het in dat dingen minder snel worden weggegooid, maar juist worden hergebruikt. Bijvoorbeeld door oude kantoormeubelen naar een kringloopwinkel te brengen.

In een circulaire economie komt afval idealiter niet meer voor; in plaats daarvan worden grondstoffen en materialen steeds opnieuw gebruikt. Hierdoor wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen geminimaliseerd, wat zowel economische als ecologische voordelen biedt.

Optimalisatie van de inzameling

Een eerste stap in de richting van circulair bedrijfsafval is het optimaliseren van de inzameling. Niet alle afval is namelijk hetzelfde. Papier, plastic, metaal en organisch afval hebben elk hun eigen waarde en vereisen verschillende verwerkingsmethoden. Gescheiden inzameling aan de bron maakt het eenvoudiger om deze materialen later te recyclen of te hergebruiken. Slimme sensoren kunnen bijvoorbeeld aangeven wanneer een container vol is, zodat er geen onnodige ophaalroutes worden gereden.

Partnerschap en samenwerking

Samen sta je sterker, ook op het gebied van circulair bedrijfsafval. Bedrijven kunnen samenwerken met lokale overheden, onderzoeksinstellingen en ngo’s om innovatieve oplossingen te vinden. Zo zijn er al samenwerkingsverbanden waarbij het ene bedrijf een afvalproduct levert dat voor een ander bedrijf een grondstof is. Dit wordt ook wel industriële symbiose genoemd.

Technologische innovatie

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om MKB-afval op manieren te verwerken die eerder ondenkbaar waren. Denk aan het gebruik van enzymen om plastics af te breken of het omzetten van organisch afval in biogas. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen bedrijven hun afvalstromen steeds efficiënter en circulairder maken.

Bewustwording en educatie

Om een circulaire economie te realiseren, is het van belang dat zowel medewerkers als de hogere bedrijfsleiding begrijpen waarom dit belangrijk is. Dit gaat verder dan alleen het financiële plaatje. Educatieve programma’s en trainingen kunnen helpen om een cultuur van duurzaamheid binnen het bedrijf te creëren.

Het circulair maken van bedrijfsafval in Nederland is een complexe, maar haalbare uitdaging. Door de factoren besproken in dit artikel kunnen bedrijven een significante bijdrage leveren aan een meer duurzame toekomst. Niet alleen draagt dit bij aan milieu- en klimaatdoelen, maar het kan ook economisch aantrekkelijk zijn. Op deze manier wordt het begrip ‘afval’ een woord uit het verleden en maken we samen de weg vrij voor een circulaire economie.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: